Студенська наукова робота

Важливу роль у формуванні фахової компетентності майбутніх інженерів відіграє систематична участь студентів в науково-дослідній роботі, організованій науковим бюро кафедри АКТ. Як складова професійної підготовки, НДС передбачає розвиток у студентів навичок методології і методики дослідження, опрацювання інформаційних джерел оволодівання новітніми технологіями та застосування творчого підходу до аналізу галузевих наукових задач, вимагаючи теоретичного й експериментального обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання.

 

Від початку перебування в академії друкарства студенти беруть участь у роботі спеціалізованих секцій наукового бюро під керівництвом викладачів кафедри:

секція електроніки та мікросхемотехніки, керівник Роман Владиславович Казьмірович

секція моделювання цифрових систем керування, керівник Микола Михайлович Луцків;

секція розроблення алгоритмів інформаційних технологій та систем, керівник Володимир Казимирович Овсяк;

секція моделювання технологічних процесів, керівник Михайло Іванович Верхола;

секція розроблення засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства, керівник Ігор Теодорович Стрепко;

секція електротехніки та електромеханіки, керівник Мирон Іванович Калитка;

секція проектування спеціалізованих програмних середовищ для поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури, керівник Тетяна Валентинівна Нерода;

секція проектування апаратно-програмних засобів вимірювання параметрів технологічних процесів, керівник Уляна Петрівна Пановик

 

Основні результати наукових досліджень учасників наукового бюро регулярно доповідаються та обговорюються на студентських науково-практичних конференціях УАД, присвячених Дню Науки. Також молоді вчені беруть активну участь у щорічних Міжнародних науково-технічних конференціях студентів та аспірантів «Друкарство молоде» (Київ), Міжнародних науково-практичних конференціях з проблем ВПГ, Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві» (Черкаси), науково-практичних конференціях «Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем», науково-технічних міжнародних молодіжних конференціях «Системи, методи, техніка і технології опрацювання медіаконтенту» (Москва, до 2014 р.), студентських міжвузівських наукових конференціях «Молодь. Інформація. Суспільство» (Сімферополь, до 2014 р.) та інших. Представлені на конференціях проекти систематично нагороджуються вищими відзнаками, дипломами та сертифікатами.
Впродовж останнього десятиліття студенти кафедри АКТ неодноразово ставали переможцями й призерами різноманітних наукових заходів: всеукраїнських та міжнародних семінарів, олімпіад, конкурсів наукових робіт, результати яких відображені у численних публікаціях. Загалом за зазначений період учасниками студентського наукового бюро у виданнях поліграфічного та технічного спрямування опубліковано понад шістсот наукових праць.
Результати студентських досліджень впроваджено в навчальний процес, застосовано при оптимізації матеріально-технічного забезпечення кафедри АКТ, наукових макетів, діючих моделей, навчальних стендів, дидактичних матеріалів, сервісних веб-платформ та медійно-маркетингових ресурсів інформаційного порталу Української академії друкарства.

 

 

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2019/2020 н.р.

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 27-29 травня 2020 року)

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2018/2019 н.р.

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 29-31 травня 2019 року)

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з електротехніки для студентів неелектротехнічних спеціальностей закладів вищої освіти (Харків, 23-25 квітня 2019 року)

XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде” (Київ, 2-4 квітня 2019)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» (Черкаси, 11-17 березня 2019 року)

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 2 листопада - 17 грудня 2018 року)

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2017/2018 н.р.

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2016/2017 н.р.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!