Студентська наукова робота

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2018/2019 н.р.

 

Участь у конференціях.

Всеукраїнська науково-практична конференція (Черкаси, 11-17 березня 2019 року):

 1. Карпин Р.Д., КТ-6м;
 2. Остапчук А.О., КТ-5м;
 3. Слюзар М.М.., КТ-6м;
 4. Лихіцький В.І., АУ-6м;
 5. Бабич О.Є., КТ-5м;
 6. Гурей Д.Р., КТ-5м;
 7. Попель Я.О., АУ-5м;
 8. Тиндик Р.С., АУ-5м.

 

XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде” (Київ, 2-4 квітня 2019):

 1. Бабич О., КТ-5м;
 2. Гурей Д., КТ-5м;
 3. Іванов В., КТ-6м;
 4. Квасниця В., АУ-6м;
 5. Сабуров О., КТ-41;
 6. Слющинський В., КТ-41;
 7. Остапчук А.О., КТ-5м;
 8. Слюзар М.М., АУ-6м;
 9. Лихіцький В.І., АУ-6м;
 10. Тиндик Р., АУ-5;
 11. Попель Я., АУ-5;
 12. Оратовська О., КТ-6м.

 

Студентська наукова конференція УАД (Львів, 29-31 травня 2019 року):

 1. Бабич О., КТ-5м;
 2. Багнюк Ю., КТ-5м;
 3. Гурей Д., КТ-5м;
 4. Попель Я., АУ-5м;
 5. Тиндик Р., АУ-5м;
 6. Пуцята В., АУ-5м;
 7. Венгрин В., АУ-5м;
 8. Сабуров О., КТ-41;
 9. Слющинський В., КТ-41;
 10. Войкін С., КТ-31;
 11. Федірко В., КТ-31;
 12. Ягельницька Х., КТ-31;
 13. Дячишин Ю., КТ-31;
 14. Мазур В., АУ-3;
 15. Воєділо В., КТ-2;
 16. Головенко С., КТ-2;
 17. Шляхтич М., КТ-2;
 18. Яцковська В., КТ-2;
 19. Акімов М., КТ-1;
 20. Балуш В., КТ-1;
 21. Гораш О., КТ-1;
 22. Кравець В. КТ-1;
 23. Малай І. КТ-1;
 24. Малашенко Д., КТ-1;
 25. Мовчко П., КТ-1;
 26. Шевченко Ю. КТ-1.

 

Студентські дослідження нагороджено відзнаками “За кращу доповідь” та “Кращу студентську наукову роботу”.

 

Наукові публікації

За звітний період загалом опубліковано  й подано до друку 35 наукових праць у технічних поліграфічно-орієнтованих виданнях:

 1. Бабич О., Коляно Я., Свирид О., Мельник К. І. Теплова обробка одно та кількашарових матеріалів у поліграфічних процесах // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД: Львів, 2019. – С. 112.
 2. Бабич О., Остапчук А., Гурей Д. Створення і регулювання мікроклімату для друкарського цеху з використанням автоматизованих SMART-систем // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2019. – С. 9-11.
 3. Слюзар М., Тиндик Р. Проектування САК підмотною секцією широко­форматної екосольвентної машини MUTOH VALUEJET 1624 // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2019. – С. 17-20.
 4. Карпин Р. Коригування растрового перетворення для елементів квадратної форми // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2019. – С. 149-151.
 5. Лихіцький В., Попель Я. Дослідження та порівняльний аналіз концепцій клієнт-серверних рішень віддаленого надання послуг // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2019. – С. 196-198.
 6. Лихіцький В. Програмування модуля АДМІНІСТРАТОР у клієнт-серверній оболонці комп’ютеризованої навчальної системи // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 42-44.
 7. Слюзар М. Побудова інтерполяційного полінома функції компенсації домотки широкоформатного задруковуваного матеріалу // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 49-50.
 8. Квасниця В. Розроблення автоматизованої системи контролю над кліматом на підприємствах оперативної поліграфії // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 60-61.
 9. Сабуров О., Слющинський В. Порівняння принципів складання нотних текстів // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 102-103.
 10. Попель Я. Використання бібліотеки KONVA.JS при проектуванні онлайн-компонентів видавничих комплексів // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 66-67.
 11. Іванов В. Дослідження методів та моделей лазерної діагностики режимів вібрації в багатосекційних машинах // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 69-71.
 12. Бабич О., Остапчук А., Гурей Д. Застосування технології інтернету речей для впровадження SMART-систем в друкарському цеху // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 71-72.
 13. Оратовська О. Розробка і моделювання САР натягу стрічки РРМ на основі нейронної мережі // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 42-44.
 14. Тиндик Р. Проект модернізації паркувального вузла у струминних широко­форматних плотерах // матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2019. – С. 42-44.
 15. Гурей Д. Використання редукованих математичних моделей систем для синтезу систем високої розмірності // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 16. Бабич О. Розроблення користувацького інтерфейсу автоматизованої Smart-системи закладів оперативної поліграфії // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 17. Тиндик Р. Розширення функціоналу кластера регулювання температури при сушінні задрукованого матеріалу // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 18. Попель Я. Порівняння бібліотек KONVA.JS та SVG.JS для побудови онлайн- компонентів видавничих комплексів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 19. Слющинський В. Піктографічне меню редактора підготовки нотних записів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 20. Сабуров О. Аналіз структури компонентів нотного запису для побудови об’єктної моделі // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 21. Дячишин Ю. Інструментальні засоби для проектування віртуального середовища симуляції предметної області // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 22. Ягельницька Х. Порівняльний аналіз фреймворків для проектування інформаційної платформи поліграфічного підприємства // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 23. Войкін С. Дослідження перспективних напрямів автоматизації технологічних процесів у ВПГ // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 24. Войкін С. Застосування адитивних технологій для оперативного оновлення матеріальної бази поліграфічного виробництва // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 25. Мазур В. Використання ресурсів REACT.JS для розроблення сучасних веб-застосунків // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 26. Яцковська В. Розширення практично-експериментального аспекту між­предметних зв’язків технічних дисциплін // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 27. Воєділо В. Візуалізація даних на LCD дисплеї з допомогою мікро­контролера серії РІС // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 28. Головенко С., Яцковська В. Лічильна система на базі мікроконтролера серії РІС // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 29. Яцковська В. Цифровий фотоапарат – будова, принципи роботи // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 30. Акімов М., Малай І., Шевченко Ю., Кравець В. Спеціальні види друку // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 31. Балуш В., Гораш О., Малашенко Д., Мовчко П. Струминний спосіб друку // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 32. Гораш О. Становлення біполярної системи міжнародних відносин та роз­гортання холодної війни // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 33. Акімов М. Формування та основні засади Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 34. Шляхтич М. Особливості англійських фольклорних текстів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.
 35. Акімов М., Гораш О. Композиційно-смислові особливості англійської народної казки // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2019.

 

Участь в олімпіадах

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з електротехніки для студентів неелектротехнічних спеціальностей закладів вищої освіти (Харків, 23-25 квітня 2019 року):

 1. Войкін С., КТ-31;
 2. Воєділо В., КТ-2;
 3. Яцковська В., КТ-2

За підсумками проведення олімпіади студенти отримали відзнаки та сертифікати в категорії «командного заліку» та «індивідуального заліку».

 

Участь у конкурсах студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 2 листопада - 17 грудня 2018 року):

 1. Бабич О. Є., Свирид О. Р.,  КТ-5м.

За підсумками проведення конкурсу проект «Математичне моделювання теплової обробки поліграфічних кількашарових (композитних) матеріалів», підготовлений в студентському науковому бюро каф. АКТ нагороджено дипломом другого ступеня.

 

Інші види діяльності студентського наукового бюро

Проектування сервісної веб-платформи розподіленої обробки даних у видавничо-поліграфічній галузі

 1. Попель Я., АУ-5м;
 2. Тиндик Р., АУ-5м;
 3. Сабуров О., КТ-41;
 4. Слющинський В., КТ-41;
 5. Дячишин Ю., КТ-31;
 6. Мазур В., АУ-3;

 

Розширення, уточнення та спеціалізація матеріально-технічного забезпечення каф.АКТ, наукових макетів, навчальних стендів та дидактичних матеріалів:

 1. Попель Я., АУ-5м;
 2. Тиндик Р., АУ-5м;
 3. Сабуров О., КТ-41;
 4. Слющинський В., КТ-41;
 5. Дячишин Ю., КТ-31;
 6. Мазур В., АУ-3;
 7. Воєділо В., КТ-2;
 8. Яцковська В., КТ-2.

 

Заступник керівника студентського
наукового бюро каф. АКТ                                                                                 Т. Нерода
 
Вчений секретар                                                                                             Х. Ягельницька

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!