Програма підготовки магістрів

Освітньо-професійна програма «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ» підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Основні дисципліни програми:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень
 • Моделювання складних систем
 • Системи автоматизованого керування робочими потоками
 • Інструментальні програмні засоби проектування комп’ютерних технологій
 • Автоматизовані системи керування виробництвом
 • Алгоритмічні основи цифрових автоматів
 • Цифрові системи обробки та кодування інформації
 • Проектування інформаційно-керуючих пристроїв САПР електронної апаратури
 • Механотроніка і робототехнічні системи
 • Автоматизований електропривод поліграфічних машин

 

Освітньо-професійна програма «КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА» підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Основні дисципліни програми:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень
 • Моделювання складних систем
 • Системи автоматизованого керування робочими потоками
 • Інструментальні програмні засоби проектування комп’ютерних технологій
 • Автоматизовані системи керування виробництвом
 • Алгоритмічні основи цифрових автоматів
 • Оптимізація алгоритмів
 • Проектування інтегрованих систем управління
 • Цифрові системи обробки та кодування інформації
 • Нейронні мережі

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!