Спеціальності

 

Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалісти можуть працювати у видавництвах, поліграфічних підприємствах, проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях, в яких проводиться проектування і експлуатація засобів автоматизації, в тому числі і складних комп'ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв. Вони підготовлені для роботи на посадах інженерів і спеціалістів підрозділів з проектування, впровадження, розробки, ремонту і обслуговування автоматизованих інформаційних систем. Фахівці цієї спеціальності можуть працювати в напрямі автоматизації технологічних процесів і виробництв на основі застосування обчислювальної та мікропроцесорної техніки, розробки алгоритмічно-програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій, з розроблення та впровадження систем автоматичного керування та проектування поліграфічного устаткування. Належний рівень виконання таких складних завдань забезпечує володіння випускниками  спеціальності новітніми  пакетами програм на платформах WPF, ASP i XAML.

 

 

Освітньо-професійна програма «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Спеціалісти можуть працювати у видавничо-поліграфічних структурах, фотоскладальних цехах, на дільницях кольороподілу, в електроцехах, лабораторіях електроніки та мікропроцесорної техніки, контрольних та вимірювальних приладів, автоматики, у друкарських та брошурувально-палітурних цехах, дільницях оперативної поліграфії. Фахівці одержують належну підготовку для роботи в усіх галузях промисловості та повсякденного життя, в яких використовуються сучасні системи керування, регулювання та контролю, з узагальненим пріоритетним напрямком поліграфічної галузі виробництва. Вони проектують та моделюють системи на платформах Microsoft  NET,  SQL  ADO, WPF,i XAML та інших.

 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!