Програма підготовки бакалаврів

Освітня програма підготовки бакалаврів зі спеціальності 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Основні дисципліни програми

 • Типові технологічні об’єкти і процеси
 • Поліграфічне устаткування
 • Електротехніка і електромеханіка
 • Електроніка і мікросхемотехніка
 • Мікропроцесорна техніка
 • Електроустаткування технологічних комплексів
 • Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт
 • Програмування і алгоритмічні мови
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Технологічні вимірювання і прилади
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Математичне моделювання на ЕОМ
 • Теорія автоматичного керування
 • Цифрові системи керування
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Технічні засоби автоматизації
 • Автоматизація технологічних процесів і виробництв
 • Автоматизація теплових процесів у поліграфії
 • Прикладна теорія цифрових автоматів
 • Метрологія, технологічні вимірювання і прилади
 • Основи САПР
 • Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Інформаційна мережа INTERNET
 • Технічне та програмне забезпечення обчислювальних мереж
 • Комп’ютерна обробка кольорових зображень
 • Інформаційні технології видавництв
 • Цифрові системи та робочі потоки в поліграфії
 • Контролери та їх програмне забезпечення

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!