Програма підготовки бакалаврів

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня БАКАЛАВР

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 
Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
 • Основи філософських знань
 • Українська мова (за професійним спрямув.)
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Соціологія
 • Історія і культура України
 • Іноземна мова
 
Фундаментальні дисципліни
 • Математичний аналіз
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія
 • Нарисна геометрія
 • Інженерна графіка
 • Програмування і алгоритмічні мови
 • Диференціальні рівняння
 • Загальна фізика
 • Економіка виробничого підприємництва
 • Основи охорони праці
 
Дисципліни базової підготовки
 
Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 
Дисципліни загальної підготовки
 
Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.

Загальноакадемічний каталог вибіркових навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!