Напрямки наукових досліджень

Наукова діяльність на кафедрі Автоматизації та комп'ютерних технологій зосереджена навколо предментої області наукових шкіл:

«Інтелектуальні технології та системи» (керівник: доктор технічних наук, професор М.М. Луцків)

«Моделювання систем управління технологічними процесами та інформаційних технологій захисту інформації» (керівник: доктор технічних наук, професор Б.В. Дурняк)

 

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: розробка засобів автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій друкарства; інформаційних технологій і моделювання технологічних процесів та від­творення зображень у фарбодрукарських системах; захист інформації, у тому числі поліграфічними технологіями; розробка технології опрацю­вання інформації для комп’ютерно-інтегрованих видавничих систем; розробка об’єктно-орієнтованих програмних пакетів для комп’ютерно-видавничих систем; синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів інформаційних технологій і систем; програмування і налагодження контролерних систем керування; науково-технічне забезпечення якості поліграфічної продукції за розмірними параметрами; розробка інформаційно-керуючих пристроїв для поліграфічного устатку­вання на основі промислових контролерів; теорія апроксимації функцій і її застосування в задачах проектування вимірювальних приладів і систем автоматичного керування; розробка методів растрового пере­творення цифрових зображень для поліграфії; розробка математичних моделей та програмних засобів для моделювання та діагностики електромеханічних систем; розроблення моделей, методів та інстру­ментальних засобів автоматизації для проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації.

 

Наукові дослідження здійснюються в таких напрямках:

 1. Інформаційні технології і моделювання технологічних процесів та відтворення зображень у фарбодрукарських системах
 2. Захист інформації при проектуванні складних поліграфічних систем
 3. Автоматизація технологічних процесів поліграфічного виробництва на основі цифрових систем керування
 4. Синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів інформаційних технологій і систем
 5. Застосування різницевих методів у системах цифрової обробки і передачі сигналів
 6. Інформаційні технології опрацювання даних для комп’ютерно-інтегрованих видавничих систем
 7. Теорія апроксимації функцій і її застосування в задачах проектування контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматизованого керування
 8. Багаторівневе керування точністю макророзмірів поліграфічної продукції
 9. Моделювання фарбових систем друкарських машин
 10. Спеціалізовані об’єктно-орієнтовані програмні середовища для комп’ютерно-видавничих систем

 

=================================================================

Для друкарських процесів розробляються інформаційно-керуючі пристрої флексографічних друкарських та лакувальних машин на базі програмованих контролерів. Для післядрукарських процесів під­приємств регіонального кластера запропоновано: лічильно-імпульсну систему числового програмного керування одноножової паперо­різальної машини для нарізання білових напівфабрикатів; установку числового програмного керування ниткошвейного автомата; експери­ментально-виробничий зразок інформа­ційно-керуючого пристрою фальцювальної машини.

Відповідно до запропонованої концепції на основі програмо­ваних логічних контролерів (ПЛК) фірми Siemens розробляється комплекс інформаційно-керуючих пристроїв (ІКП) для поліграфічного устаткування, яке виготовляється Київським заводом поліграфічних машин (флексо­графічні друкарські машини, фальцювальні й ниткошвейні машини). У рамках кластерної ініціативи щодо науково-технічного забез­печення регіонального кластера видавничої діяльності та поліграфії для авто­матизації підготовчих процесів розробляються: само­настроювальний ІКП та цифровий вимірювач швидкості роботи аркушорізальної й картоно­різальної машин на основі використання ПЛК фірми Siemens; механізм програмованої подачі стрічки-закладки лічильно-групуючого пристрою аркушорізальної машини; пристрій числового програмного керування установки для нарізання на смуги рулону шкіргалантерейних матеріалів.

На сучасному етапі кафедра широко освоює і впроваджує у навчаль­ний процес та виробництво сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації на базі широкого використання ПЛК. Навчальні лабораторії кафедри обладнані технічними засобами провідних фірм: Siemens, Schneider Electric, Мікрол, що створює можливість для майбутніх фахівців теоретично вивчати сучасні технічні засоби, й набувати необхідних практичні навички. Основний акцент робиться на освоєнні студентами засобів автоматизації фірми Siemens, оскільки переважна більшість сучасного поліграфічного устаткування виготовляється в Німеччині, яке переважно й обладнано засобами автоматизації вищенаведеної фірми.

 

Вчені кафедри АКТ підтримують науково-технічні зв’язки з виробничими і науковими установами в Україні та за кордоном.

 • Варшава
 • Лодзь
 • Краків
 • Вроцлав
 • Ополе
 • Кросно
 • Лейпциг
 • Гейдельберг
 • Мюнхен
 • Київ
 • Харків
 • Одеса
 • Ходорів
 • Ромни
 • Вільнюс
 • Мінськ
 • Ашхабад

Підсумки наукової роботи за 2019 рік

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!