Професорсько-викладацький склад

Луцків Микола Михайлович

Фахівець у сфері автоматизації та комп'ютерних технологій.

Закінчив Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики і напівпровідникової електроніки за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка» (1965 р.)

Захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів на тему «Управління електромеханічними системами приводів рулонних друкарських машин на основі спостерігаючи пристроїв»

 
Напрями наукових досліджень:
 • нечіткі моделі і системи;
 • моделювання і розробка інформаційних технологій процесів, об’єктів і систем;
 • перетворення зображень в поліграфії.
 
Основні наукові праці:
 
 1. Системи автоматичного керування ротаційними машинами з пружинними зв’язками: навч. посіб. / М.М. Луцків. – К: Вища шк., 1991. – 72 с.
 2. Системи автоматичного керування ротаційними машинами: навч. посіб. / М.М. Луцків. – Львів: Укр. акад. друкарства. 2000. – 152 с.
 3. Системи управління зі спостерігаючи ми пристроя і динамічними регуляторами: моногр. / М.М. Луцків. – Львів: МОН України. Укр. акад. друкарства. Львів. 2017. –198 с.
 4. Wybrane zagadnienia modelowanig I symylacji komputerowes dynamiki maszyn poligraficznych: monografia / M. Lutskiv. – Lodz. Wydawnictvo politechniki Lodzkiej. 2009. – 120s
 5. Математичне моделювання і комп’ютерне симулювання електромеханічних та стрічко провідних систем: моногр. / М.М. Луцків., І.М. Хмельницька;– Львів: МОН України. Укр. акад. друкарства. Львів. 2010. –176 с.
 6. Цифрові технології друкарства: моногр. / М.М. Луцків. – Львів: МОН України. Укр. акад. друкарства. Львів. 2012. –488 с.
 7. Нечіткий ПІ- регулятор: пат. №94019. Україна / Дурняк Б.В., Луцків М.М. Опуб. 26.03.2019.
 8. Комп’ютерна програма «Візуальне моделювання товщини фарбових потоків флексографічної друкарської  системи» (МОD Fds SR); Луцків М.М., Сідікі О.С. Реєстраційний номер 4147, Дата реєстрації 15.01.2019.

 

 

 За результатами наукової роботи опубліковано понад 250 публікацій, підготовлено 13 кандидатів технічних наук і 2 докторів технічних наук.

Last modified onСереда, 04 березня 2020 15:21

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!