Професорсько-викладацький склад

Нерода Тетяна Валентинівна

Фахівець у сфері комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв.

Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами»

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи на тему «Моделі та методи моделювання зображень хімічних виразів».

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:
 
Напрями наукових досліджень:
  • проектування спеціалізованих прикладних середовищ для поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури;
  • розроблення інформаційних компонентів розподіленої комп’ютеризованої навчальної системи при організації освітнього процесу у вищій школі.

 

Основні наукові праці:
Last modified onСубота, 08 червня 2019 17:47

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!