Освітні програми

програма підготовки бакалаврів        програма підготовки магістрів       програма підготовки доктора філософії

 

До уваги студентів денної форми навчання спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

(відомості для студентів заочної форми навчання тут)

Навчання (лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття) у семестрі завершуються:

  • для студентів I, II, III курсів ОС «бакалавр» та І курсу ОС «магістр» – 07.06.2020 р.

  • для студентів IV курсу ОС «бакалавр» – 31.05.2020 р.

Впродовж останнього тижня навчального семестру завершується проведення семестрових контролів у такій формі:

АКТ-1

Іспити

Заліки

1. Інженерна графіка

2. Політологія

3. Диференціальні рівняння

4. Основи автоматики та комп`ютерних технологій

1. Іноземна мова

2. Соціологія

3. Програмування і алгоритмічні мови

4. Історія і культура України

АКТ-2

Іспити

Заліки

1. Загальна фізика

2. Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт

3. Електротехніка і електромеханіка

4. Комп’ютерні мережі

5. Типові технологічні об’єкти і процеси

1. Іноземна мова

2. Поліграфічне устаткування

3. Дискретна математика

АКТ-3

Іспити

Заліки

1. Теорія автоматичного керування

2. Математичне моделювання

3. Прикладна теорія цифрових автоматів

4. Метрологія, технологічні вимірювання і прилади

5. Електроніка і мікросхемотехніка

1. САПР

2. Пневматичні та гідравлічні системи

АКТ-4

Іспити

Заліки

1. Основи охорони праці

2. Контролери та їх програмне забезпечення

3. Програмне забезпечення комп`ютерно-інтегрованих технологій

4. Електропривод технологічних комплексів

1. Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях

2. Економіка виробничого підприємництва

3. Об`єктно-орієнтоване програмування

4. Комп`ютерна графіка та обробка кольорових зображень

АУ-5м

Іспити

Заліки

1. Моделювання складних систем

2. Іноземна мова

3. Алгоритмічні основи цифрових автоматів

1. Педагогіка вищої школи

2. Системи автоматизованого керування робочими потоками

3. Автоматизований електропривод поліграфічних машин

4. Авторське право та інтелектуальна власність

КТ-5м

Іспити

Заліки

1. Моделювання складних систем

2. Іноземна мова

3. Алгоритмічні основи цифрових автоматів

1. Педагогіка вищої школи

2. Системи автоматизованого керування робочими потоками

3. Оптимізація алгоритмів

4. Авторське право та інтелектуальна власність

Перездачу академічної заборгованості заплановано:

  • для студентів I, II, III курсів ОС «бакалавр» та І курсу ОС «магістр» – з 08.06.2020 р. до 30.06.2020 р.
  • для студентів IV курсу ОС «бакалавр» – з 01.06.2020 р. до 18.06.2020 р.

Державна атестація у всіх групах IV курсу за освітнім ступенем «бакалавр» відбудеться з 18.06.2020 р. до 30.06.2020 р.Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!