Освітні програми

ОСВІТНІ, ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

 

Освітня програма підготовки бакалаврів «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Основні дисципліни програми

 • Типові технологічні об’єкти і процеси
 • Поліграфічне устаткування
 • Електротехніка і електромеханіка
 • Електроніка і мікросхемотехніка
 • Мікропроцесорна техніка
 • Електроустаткування технологічних комплексів
 • Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт
 • Програмування і алгоритмічні мови
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Технологічні вимірювання і прилади
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Математичне моделювання на ЕОМ
 • Теорія автоматичного керування
 • Цифрові системи керування
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Технічні засоби автоматизації
 • Автоматизація технологічних процесів і виробництв
 • Автоматизація теплових процесів у поліграфії
 • Прикладна теорія цифрових автоматів
 • Основи САПР
 • Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Інформаційна мережа INTERNET
 • Технічне та програмне забезпечення обчислювальних мереж
 • Комп’ютерна обробка кольорових зображень
 • Інформаційні технології видавництв
 • Цифрові системи та робочі потоки в поліграфії
 • Контролери та їх програмне забезпечення

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів «КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА»

Основні дисципліни програми:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень
 • Моделювання складних систем
 • Системи автоматизованого керування робочими потоками
 • Інструментальні програмні засоби проектування комп’ютерних технологій
 • Автоматизовані системи керування виробництвом
 • Алгоритмічні основи цифрових автоматів
 • Оптимізація алгоритмів
 • Проектування інтегрованих систем управління
 • Цифрові системи обробки та кодування інформації
 • Нейронні мережіОсвітньо-професійна програма підготовки магістрів «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

Основні дисципліни програми:

 • Цифрова обробка сигналів і зображень
 • Моделювання складних систем
 • Системи автоматизованого керування робочими потоками
 • Інструментальні програмні засоби проектування комп’ютерних технологій
 • Автоматизовані системи керування виробництвом
 • Алгоритмічні основи цифрових автоматів Цифрові системи обробки та кодування інформації
 • Проектування інформаційно-керуючих пристроїв САПР електронної апаратури
 • Механотроніка і робототехнічні системи
 • Автоматизований електропривод поліграфічних машин

 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії спеціальність «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Основні дисципліни програми

 • Теорія нечітких множин
 • Системи нечіткого керування
 • Методи і техніка штучного інтелекту
 • Нанотехнології в поліграфії
 • Людино-машинні інтерфейси
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях та обробці результатів експерименту
 • Статистичні методи контролю якості поліграфічної продукції
 • Діагностика електромеханічних систем
 • Мультимедійні системи відтворення інформації
 • Захист інформації поліграфічними засобами
 • Програмування і налагодження контролерних систем управління
 • Проектування систем управління на програмованих логічних інтегральних схемах
 • Технологія і системи цифрового друку
 • Проектування спеціалізованих програм для комп’ютерних видавничих систем
 • Методи і системи додрукарської обробки даних

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!