Студентська наукова робота

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2016/2017 н.р.

 

Участь у конференціях.

Всеукраїнська науково-практична конференція (Черкаси, 13-19 березня 2017 року):

 1. Колодич С.А., КТ-6м;
 2. Кочмарська В.А., КТ-5м;
 3. Патер А.Р., КТ-5м;
 4. Кремса О.Р., КТ-5м;
 5. Шепіта П.І., АУ-5м;
 6. Слюзар М.М., АУ-4;
 7. Лисий Ю.М., КТ-3.

 

XVII Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде” (Київ, 4-6 квітня 2017):

 1. Колодич С.А., КТ-6м;
 2. Мацех О.Р., КТ-6м.
 3. Кремса О.Р., КТ-5м;
 4. Шепіта П.І., АУ-5м.

 

Студентська наукова конференція УАД (Львів, 17-19 травня 2017 року):

 1. Кочмарська В.З., КТ-5м;
 2. Патер А.Р., КТ-5м;
 3. Кремса О.Р., КТ-5м;
 4. Шепіта П.І., АУ-5м;
 5. Чайковський І.В., АУ-5м;
 6. Платовський А., КТ-5;
 7. Проць С. Й., КТ-5;
 8. Гураль Н. П., КТ-5;
 9. Кушпіт Ю., КТ-5;
 10. Слічний М.В., КТ-5;
 11. Банах Н.І., КТ-5;
 12. Мельота Р.Я., КТ-5;
 13. Оратовська О.Р., КТ-41;
 14. Лихіцький В., АУ-4;
 15. Слюзар М.М., АУ-4;
 16. Бабич О.Є., КТ-31;
 17. Давидюк О.А., КТ-31;
 18. Свирид О.Р., КТ-31;
 19. Тиндик Р.І., АУ-3;
 20. Лисий Ю.М., КТ-31;
 21. Лозинський І.М., КТ-31;
 22. Боднар А., КТ-21;
 23. Косянчук В.О., АУ-2;
 24. Войкін С.В., КТ-11;
 25. Вдовиченко О.А., КТ-11;
 26. Пикус Д.І., КТ-11;
 27. Федірко В.К., КТ-11;
 28. Швець В.-А.А., КТ-11;
 29. Ягельницька Х.А, КТ-11;
 30. Підлужний О.Я., АУ-1.

Студентські дослідження нагороджено відзнаками “За кращу доповідь” та “Кращу студентську наукову роботу”.

 

Наукові публікації

За матеріалами конференцій загалом опубліковано  й подано до друку 37 наукових праць у технічних та поліграфічно-орієнтованих виданнях:

 1. Колодич С. Система розпізнавання образів на базі платформи доповненої реальності // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у ви­робництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Все­української науково-практичної конференції. – Черкаси, 2017. – С. 47-48.
 2. Кочмарська В. Розробка середовища для автоматизації робочого місця викладача з фізичного виховання в ВНЗ // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2017. – С. 216-218.
 3. Патер А. Методи підвищення ефективності електронної комерції за допомогою інструментів інтернет-маркетингу // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2017. – С. 92-94.
 4. Кремса О. Обмеження прав доступу різнорівневих користувачів під час створення веб-сервісу малого друкарського підприємства // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2017. – С. 94-96.
 5. Шепіта П. Система візуалізації та контролю роботи поліграфічного облад­нання // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2017. – С. 15-
 6. Слюзар М. Чинники мінімізації залишків сировини при роздруку розрізнених замовлень // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2017. – С. 47-48.
 7. Лисий Ю. Аналіз типових задач для інтелектуальних систем суб’єктів навчального процесу// Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2017. – С. 210-212.
 8. Джус В., Колодич С. Керування маніпулятором в системі товаророзподілу поліграфічного підприємства // матеріали XVІІ науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2017. – С. 33-35.
 9. Мацех О. Створення семантичного апарату голосового керування виробничим процесом // матеріали XVІІ науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2017. – С. 33-35.
 10. Кремса О. Розроблення динамічного порталу для відображення параметрів технологічного процесу малого поліграфічного підприємства // матеріали XVІІ науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2017. – С. 67-68.
 11. Шепіта П. Розробка алгоритмічних засобів координування виробничого процесу// матеріали XVІІ науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2017. – С. 49-51.
 12. Кочмарська В. Проектування віртуального кабінету викладача   у середовищі комп’ютеризованої навчальної системи // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 13. Лисий Ю. Дослідження математичних моделей показника розсіювання лазерного променя при телеметрії поліграфічних матеріалів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 14. Чайковський І. Розробка та налагодження лабораторного макету системи чпк вітчизняної одноножової паперорізальної машини на базі промислового контролера // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 15. Гураль Н. Дослідження типів організації багатоавторних середовищ у поліграфії // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 16. Кочмарська В. Специфіка проектування педагогічно-орієнтованого програмного забезпечення// тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 17. Кремса О. Забезпечення віддаленої синхронізації кінцевих користувачів у процесі виконання замовлення // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 18. Кремса О. Обумовлення етапів побудови багатопрофільного веб-порталу надання поліграфічних послуг // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 19. Лихіцький В. Реалізація ANGULAR 2 при підготовці односторінкових веб-документів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 20. Патер А. Спеціалізація алгоритму Левенштейна для визначення множини ключових слів при просуванні інформаційного ресурсу // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 21. Проць С. Аналіз методів компонування макету мультимедійного веб-видання // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 22. Шепіта П. Використання результатів моніторингу технологічного процесу в середовищі віртуальної лабораторії // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 23. Шепіта П. Аналіз обчислювальних платформ для організації збору даних на виробництві// тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 24. Слюзар М. Дослідження залежності функції Distance Adjustment від параметрів рулону // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 25. Тиндик Р. Дослідження параметрів друкарського обладнання для підвищення еластичності обслуговування клієнтів// тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 26. Мельота Р. Оптимізація алгоритму інтеграції тривимірної графіки і растрового зображення в середовищі 3dsmax // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 27. Оратовська О. Моделювання 3D об’єктів з використання сплайнів та полігонів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 28. Косянчук В. Інформаційне забезпечення розрахунку параметрів фотоінду-кованої анізотропії // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 29. Давидюк О., Свирид О. Значенння етапу висушування в процесі виготовлення паперу, картону та текстильних матеріалів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 30. Бабич О. Давидюк О. Використання полімерів у поліграфічній галузі // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 31. Підлужний О., Ягельницька Х. Вклад українських вчених у сучасні комп’ютерні технології // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 32. Ягельницька Х. Сумування розбіжних рядів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 33. Войкін С. і ін. Аналіз оформлення пакування для шоколадної продукції // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 34. Вдовиченко О., Пикус Д., Федірко В., Ягельницька Х., Швець В. Різновиди етикеткової продукції для слабоалкогольних напоїв // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 35. Шепіта П. Питання охорони праці у Європейському законодавстві // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 36. Боднар А. Перетворення алгебраїчного рівняння до еквівалентного за універ­сальною формулою для забезпечення збіжності ітераційного процесу // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 37. Войкін С. Політичній сленг в англомовних медіа // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.

 

Участь в олімпіадах

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Львів, 26-27 квітня 2017 року):

Шепіта П.І., АУ-5м;

Чайковський І.В., АУ-5м.

За підсумками проведення олімпіади студенти отримали відзнаку в категорії «Надання домедичної допомоги постраждалим».

Участь у конкурсах студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 18 листопада - 16 грудня 2016 року):

Колодич С.А., КТ-6м;

Мацех О.Р., КТ-6м.

За підсумками проведення конкурсу проект «Оптимізація шляхів товаро­розподілу на поліграфічному підприємстві», підготовлений в студентському науковому бюро каф. АКТ нагороджено дипломами першого ступеня

 

Інші види діяльності

Розширення, уточнення та спеціалізація матеріально-технічного забезпечення каф.АКТ, наукових макетів, навчальних стендів та дидактичного матеріалу:

 1. Шепіта П.І., АУ-5м;
 2. Чайковський І.В., АУ-5м;
 3. Слюзар М.М., АУ-4;
 4. Палиг Ю.В., КТ-21.

Заступник керівника студентського

наукового бюро каф. АКТ                                                                                    Т. Нерода

 

Вчений секретар                                                                                                 П. Шепіта

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!