Студентська наукова робота

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2017/2018 н.р.

 

Участь у конференціях.

Всеукраїнська науково-практична конференція (Черкаси, 12-18 березня 2018 року):

 1. Кочмарська В.А., КТ-6м;
 2. Патала О.Р., КТ-6м;
 3. Патер А.Р., КТ-6м;
 4. Шепіта П.І., АУ-6м;
 5. Оратовська О., КТ-5м;
 6. Манапова А., КТ-5м;
 7. Попель Я.О., АУ-4;
 8. Тиндик Р.С., АУ-4.

 

XVIІI Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде” (Київ, 17-19 квітня 2018):

 1. Пастернак М., ЗКТ-7м;
 2. Кочмарська В., КТ-6м;
 3. Патала О., КТ-6м;
 4. Патер А., КТ-6м;
 5. Шепіта П., АУ-6м;
 6. Лихіцький В., АУ-5м;
 7. Матвійків В., АУ-5м;
 8. Слюзар М., АУ-5м;
 9. Багнюк Ю., КТ-41;
 10. Лисий Ю., КТ-41;
 11. Тиндик Р., АУ-4;
 12. Попель Я., АУ-4;
 13. Оратовська О., КТ-5м;
 14. Манапова А., КТ-5м.

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем» (Львів, 19 квітня, 2018 р.)

 1. Лисий Ю. КТ-41;

Студентська наукова конференція УАД (Львів, 16-18 травня 2018 року):

 1. Іванов В., КТ-5м
 2. Карпин Р., КТ-5м;
 3. Манапова А., КТ-5м;
 4. Оратовська О., КТ-5м;
 5. Палідович Павло, КТ-5м;
 6. Палідович Петро, КТ-5м;
 7. Лихіцький В., АУ-5м;
 8. Матвійків В., АУ-5м;
 9. Слюзар М., АУ-5м;
 10. Бабич О., КТ-41;
 11. Багнюк Ю., КТ-41;
 12. Лисий Ю., КТ-41;
 13. Свирид О., КТ-41;
 14. Яремків Р., КТ-41;
 15. Венгринович В., АУ-4;
 16. Попель Я., АУ-4;
 17. Тиндик Р., АУ-4;
 18. Якимюк Р., АУ-4;
 19. Наконечний М., АУ-3;
 20. Вдовиченко О., КТ-21;
 21. Войкін С., КТ-21;
 22. Сало Д. КТ-21;
 23. Федірко В., КТ-21;
 24. Швець В.-А., КТ-21;
 25. Ягельницька Х., КТ-21;
 26. Воєдило В., КТ-1;
 27. Головенко С., КТ-1, ;
 28. Лопачак С.., КТ-1, ;
 29. Шляхтич М., КТ-1, ;
 30. Яцковська В., КТ-1, ;
 31. Бей В., АУ-1;
 32. Ригаль І., АУ-1.

Студентські дослідження нагороджено відзнаками “За кращу доповідь” та “Кращу студентську наукову роботу”.

 

Наукові публікації

За матеріалами конференцій загалом опубліковано  й подано до друку 51 наукових праць у технічних та поліграфічно-орієнтованих виданнях:

 1. Pater A. The mathematical model of the automated calculation of the online resourse optimization index // Automation and computer-integrated technologies in industry and education: state, achievements, prospects of development: proceedings of the scientific and practical conference. – P. 53-55.
 2. Shepita P. Modeling of an artificial neural network for prognosising the work of polygraphic equipment in matlab system // Automation and computer-integrated technologies in industry and education: state, achievements, prospects of development: proceedings of the scientific and practical conference. –– P. 82-84.
 3. Shepita P., Neroda T. Techniques of designing of client-server platform for learning experiment with integration of the manufacturing telemetry // Computer technologies of printing. – Lviv, 2017. – №38. –P. 70-76
 4. Бабич О., Свирид О., Коляно Я. Нестаціонарна задача теплопровідності для пластини щодо конвективного сушіння полігріфічної продукції // Тези доповідей науково-технічної конференції УАД: Львів, 2018. – С. 122.
 5. Свирид О., Бабич О., Коляно Я. Нестаціонарна задача теплопровідності для двошарової пластини щодо конвективного сушіння поліграфічної продукції // Тези доповідей науково-технічної конференції УАД: Львів, 2018. – С. 123.
 6. Кочмарська В. Організація веб-інтерфейсу віртуального кабінету як компо­нента академічного інформаційного простору // Автоматизація та комп’ютер­но-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2018. – С. 56-58.
 7. Оратовська О., Манапова А. Моделі електромеханічних систем // Автома­тизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2018. – С. 19-21.
 8. Патала О. Мережева інфраструктура інформаційної системи центру оперативної поліграфії // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2018. – С. 95-97.
 9. Патер А., Кочмарська В. Проектування інтерфейсу віртуального кабінету для освітніх середовищ // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2018. – С. 59-61.
 10. Попель Я. Проектування хмарних прикладних середовищ для інтеграції в полі­графічно-орієнтовану інфраструктуру // Автоматизація та комп’ютерно-інтегро­вані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2018. – С. 91-93.
 11. Тиндик Р.С. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів широкоформатного друку // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техно­логії у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2018. – С. 25-27.
 12. Шепіта П.І. Застосування штучних нейронних мереж для опрацювання даних в системі керування поліграфічним обладнанням // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2018. – С. 13-15.
 13. Багнюк Ю. Комбінований алгоритм допомоги в прийнятті рішень // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 99-100.
 14. Лисий Ю. Алгоритм визначення колірної відповідності друкованих відбитків на «оксамитовій» поверхні // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 108-109.
 15. Лихіцький В. Проектування віджетів як інтерактивних елементів інформа­ційного порталу // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 85-86.
 16. Матвійків В. Створення мультимедійних електронних навчальних видань для за­кладів вищої освіти // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 92-93.
 17. Оратовська О., Манапова А. Оптимізація структурних моделей стрічко­провідних систем рулонних ротаційних машин для дослідження у середовищі MATLAB Simulink // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 90-91.
 18. Пастернак М. Функціональні компоненти web-ресурсу, що підлягають тестуванню // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 52-53.
 19. Патала О. Функціональні компоненти інформаційної системи центру оперативної поліграфії // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 55-56.
 20. Патер А., Кочмарська В. Реалізація механізмів підвищення ефективності інформаційного порталу // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конф. студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 50-51.
 21. Попель Я. Автоматизація споживчих бізнес-процесів у видавничо-поліграфічній галузі // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 100-101.
 22. Тиндик Р., Слюзар М. Напрями вдосконалення процесу сушіння в струме­­невому широкоформатному друці // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 26-27.
 23. Шепіта П. Розширення корпоративної бази даних для інтегрування виробничої телеметрії в навчальний експеримент // матеріали XVІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПІ», 2018. – С. 59-60.
 24. Лисий Ю. М., Навитка М. Л. Фактори впливу причинно-наслідкових зв’язків у потенційно-небезпечних енергоактивних об’єктах // матеріали Все­української науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем», 19 квітня, 2018 р. – Львів, УАД, 2018. – С. 65-67.
 25. Бабич О., Свирид О. Використання багатошарових матеріалів (композитів) в поліграфії // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 26. Багнюк Ю. Застосування інформаційних технологій для покращення структури управління поліграфічним виробництвом // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 27. Вдовиченко О., Федірко В., Спектральний склад фарб // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 28. Венгринович В., Якимюк Р., Яремків Р. Технологічні етапи проектування відео-візитки УАД // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 29. Воєдило В. Особливості становлення англійської монархії // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 30. Воєдило В., Лопачак С., Бей В.. Упаковка чаю // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 31. Войкін С. Програмування мікроконтролерів серії РІС // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 32. Головенко С., Шляхтич М.О., Яцковська В. Ригаль І. Упаковка парфумерної продукції // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 33. Іванов В. Модель і програма комп’ютерної системи програмного коду з формул алгебри алгоритмів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 34. Лисий Ю. Визначення рівнів структурної ієрархії формування рішень в системах управління // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 35. Лисий Ю. Пожежа як надзвичайна ситуація // тези доповідей сту­дентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 36. Лихіцький В. Розроблення web-сервера на базі фреймворка NestJS з використанням структур MongoDB // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 37. Манапова А. Способи організації систем автоматизованого документообігу // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 38. Матвійків В. Фреймова організація інформаційного контенту електронних навчальних видань // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 39. Наконечний М. Підвищення надійності функціонування фотоелектричного захисного пристрою // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2017.
 40. Наконечний М. Фотоелектричний захисний пристрій з періодичним контролем справності функціонування // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 41. Наконечний М. Фотоелектричний захисний пристрій з періодичним контролем справності функціонування // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 42. Оратовська О. Дослідження поліграфічних машин програмними засобами Matlab Simulink // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 43. Палідович Павло. Аналіз методів редукції моделей динамічних систем // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 44. Палідович Петро. Модальна редукція моделей динамічних систем // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 45. Попель Я. Підготовлення онлайн-версій спеціалізованих компонентів комп’ютерно-інтегрованих видавничих комплексів // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 46. Сало Д. Дослідження мікроекономічних процесів за допомогою рекурентних співвідношень // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 47. Слюзар М. Визначення тренду величини домотки задруковуваного матеріалу при виконанні поліграфічного замовлення // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 48. Тиндик Р. Аналіз параметрів електромагнітного випромінювання в техно­логічному процесі ультрафіолевого друку // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 49. Швець В.-А. Перспективи застосування трійкової логіки в обчислювальній техніці // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 50. Ягельницька Х. Вклад українців у розвиток комп’ютерних технологій // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.
 51. Ягельницька Х. Любомир Романків — архітектор інформаційного образу сучасного світу // тези доповідей студентської наукової конференції. – Львів: УАД, 2018.

Участь в олімпіадах

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Математика» (Суми, 16-17 травня 2018 року):

 1. Войкін С., КТ-21;
 2. Рубцов В., КТ-21.

За підсумками проведення олімпіади студенти отримали відзнаки та сертифікати в категорії «STARS: rated for excelence».

 

Участь у конкурсах студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 17 листопада - 16 грудня 2018 року):

 1. Шепіта П.І., АУ-6м.

За підсумками проведення конкурсу проект «Розроблення віртуальної лабораторії з інтегруванням виробничої телеметрії на базі обчислювальних ресурсів Matlab», підготовлений в студентському науковому бюро каф. АКТ нагороджено дипломом третього ступеня.

 

Інші види діяльності студентського наукового бюро

Проектування медійно-маркетингового ресурсу для інформаційного порталу Української академії друкарства

 1. Яремків Р., КТ-41;
 2. Венгринович В., АУ-4;
 3. Якимюк Р., АУ-4.

 

Розширення, уточнення та спеціалізація матеріально-технічного забезпечення каф.АКТ, наукових макетів, навчальних стендів та дидактичного матеріалу:

 1. Шепіта П.І., АУ-6м;
 2. Слюзар М.М., АУ-5м;
 3. Тиндик Р.С., АУ-4.

 

Заступник керівника студентського
наукового бюро каф. АКТ                                                                                   Т. Нерода
 
Вчений секретар                                                                                                Р. Карпин

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!