Професорсько-викладацький склад

Пановик Уляна Петрівна

Фахівець у сфері комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв.

Закінчила Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва»

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології на тему «Інформаційна технологія удосконалення налаштування фарбодрукарських систем офсетних машин».

 

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:
 
Напрями наукових досліджень:
  • інформаційні технології аналізу складних технологічних систем;
  • проектування апаратно-програмних засобів вимірювання параметрів технологічних процесів.

 

Основні наукові праці:
Last modified onСубота, 08 червня 2019 20:16

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!