Навчальна робота

Навчальна робота

Навчальна робота

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії  зі спеціальності 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Основні дисципліни програми

 • Теорія нечітких множин
 • Системи нечіткого керування
 • Методи і техніка штучного інтелекту
 • Нанотехнології в поліграфії
 • Людино-машинні інтерфейси
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях та обробці результатів експерименту
 • Статистичні методи контролю якості поліграфічної продукції
 • Діагностика електромеханічних систем
 • Мультимедійні системи відтворення інформації
 • Захист інформації поліграфічними засобами
 • Програмування і налагодження контролерних систем управління
 • Проектування систем управління на програмованих логічних інтегральних схемах
 • Технологія і системи цифрового друку
 • Проектування спеціалізованих програм для комп’ютерних видавничих систем
 • Методи і системи додрукарської обробки даних
Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!