Аспірантура, докторантура

У 2016 році Українська академія друкарства отримала ліцензію на підготовку фахівців із ступенем доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та на основі отриманої ліцензії відбувається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії.

Програма підготовки доктора філософії

Основні дисципліни програми

Бібліотечний фонд стосовно підготовки PhD
Періодичні видання стосовно підготовки PhD

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!