Аспірантура, докторантура

У 2016 році Українська академія друкарства отримала ліцензію на підготовку фахівців із ступенем доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та на основі отриманої ліцензії відбувається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії.

Програма підготовки доктора філософії

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!