Студентська наукова робота

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2021/2022 н.р.

 

Участь у конференціях

 

I Міжнародна науково-практична конференція «Grundlagen der modernen wissenschaftlichen forschung» (Цюріх, 10 вересня 2021)

 1. Кавин Б.Я., КТ-5м.

 

I Міжнародна науково-практична конференція «Progressive science and achievements» (Ад-Доха, 26-28 вересня 2021)

 1. Кавин Б.Я., КТ-5м.

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Global And Regional Aspects Of Sustainable Development» (Копенгаґен, 25-26 жовтня 2021)

 1. Кавин Б.Я., КТ-5м.

 

VІІI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами» (Київ, 26 листопада 2021)

 1. Вдовиченко О.А., 3АКТ-7м;
 2. Федірко В.К., КТ-6м.

 

I Міжнародна науково-практична конференція «Recent Аdvances in Scientific World» (Монтеррей, 18-19 грудня 2021)

 1. Кавин Б.Я., КТ-5м.

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті» (Черкаси, 14-20 березня 2022):

 1. Вдовиченко О.А, 3АКТ-7м;
 2. Федірко В.К., КТ-6м;
 3. Воєділо В.А., КТ-5м;
 4. Бойчук В.В., КТ-5м.

 

ХХІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій  (Одеса, 21-22 квітня 2022)

 1. Вдовиченко О.А., 3АКТ-7м;
 2. Федірко В.К., КТ-6м.

 

XXІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде (Київ, 5 травня 2022):

 1. Федірко В.К., КТ-6м;
 2. Вдовиченко О.А., ЗАКТ-7м;
 3. Воєділо В.А., КТ-5м;
 4. Бойчук В.В., КТ-5м.

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство»  (Кременчук, 12 травня 2022)

 1. Федірко В.К., КТ-6м;
 2. Вдовиченко О.А., ЗАКТ-7м;
 3. Воєділо В.А., КТ-5м;
 4. Бойчук В.В., КТ-5м.

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» (Херсон-Кропивницький, 16 травня 2022):

 1. Федірко В.К., КТ-6м;
 2. Вдовиченко О.А., ЗАКТ-7м;
 3. Воєділо В.А., КТ-5м;
 4. Бойчук В.В., КТ-5м.

 

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 24-26 травня 2022):

 1. Воєділо В.А, КТ-5м;
 2. Бойчук В.В, КТ-5м;
 3. Весній Д.О., КТ-5м;
 4. Качур Р.Р., КТ-5м;
 5. Кавин Б.Я., КТ-5м;
 6. Давидкін М.І., КТ-5м;
 7. Снігур Р.А., АУ-5м;
 8. Ригаль І.М., АУ-5м;
 9. Зборовський Р.Є., АУ-5м;
 10. Сеньків О.І., АКТ-4;
 11. Малошенко Д.О., АКТ-4;
 12. Кулинська Р.П., АКТ-3;
 13. Олексин Ю.О., АКТ-3;
 14. Олійник М.Р., АКТ-3;
 15. Хома П.П., АКТ-3;
 16. Гнідець В.І., АКТ-3;
 17. Гаращук І.В., АКТ-2;
 18. Ковальчук Я.С., АКТ-2;
 19. Остапук Х.І., АКТ-2;
 20. Іванило М.О., АКТ-2;
 21. Фіялка Д.Б., АКТ-2;
 22. Баймак А.І., АКТ-1;
 23. Глинська М.Л., АКТ-1;
 24. Радельчук Д., АКТ-1;
 25. Коваль Р.А., АКТ-1;
 26. Лапцун М.Ю., АКТ-1.

 

 ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs»  (Харків, 23-24 червня 2022)

 1. Воєділо В.А., КТ-5м.

Студентські дослідження нагороджено відзнаками “За кращу доповідь” та “Кращу студентську наукову роботу”.

 

Наукові публікації

За звітний період студентами кафедри опубліковано 47 наукових праць у технічних поліграфічно орієнтованих джерелах:

 1. Кавин Я.М., Кавин С.Я., Кавин О.М., Кавин Б.Я. Сутність інформаційно-економічної безпеки підприємства. Праці I Міжнародної науково-практичної конференції «Progressive science and achievements», Vol. 76, Ад-Доха, 2021. С. 49-55.
 2. Кавин Я.М., Кавин С.Я., Кавин О.М., Кавин Б.Я. Формування інститу­ційно-правової основи економічної безпеки держави. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Grundlagen Der Modernen Wissenschaftlichen Forschung», Цюріх, 2021. С. 92-94
 3. Вдовиченко О.А., Федірко В.К. Класифікація конструктивних особливостей термопресів (н/к Т. Нерода). Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами». Київ, 2021. С. 23-25.
 4. Кавин Я.М., Кавин С.Я., Кавин О.М., Кавин Б.Я. Фінансово-економічна безпека в контексті міжнародних відносин в умовах сучасних геополітичних викликів. Праці I Міжнародної науково-практичної конференції «Global And Regional Aspects Of Sustainable Development», Vol. 82, Копенгаґен, 2021. С. 32-38.
 5. Кавин Я.М., Кавин С.Я., Кавин О.М., Кавин Б.Я. Міжнародна модель забезпечення економічної безпеки держави. Праці I Міжнародної науково-практичної конференції «Recent Аdvances in Scientific World», Монтеррей, 2021. С. 105-111.
 6. Воєділо В. Вибір оптимального обладнання для малого поліграфічного підприємства (н/к Т. Нерода). Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. Черкаси, 2022.  С. 12-15.
 7. Федірко В. Вибір засобів реалізації коригуючого пристрою для САК термопресом (н/к Т. Нерода). Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. Черкаси, 2022.  С. 15-17.
 8. Вдовиченко О. Визначення бізнес-процесів оперативної поліграфії для проектування веб-ресурсу (н/к Т. Нерода). Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали наук.-пр. конференції. Черкаси, 2022. С. 62-65.
 9. Бойчук В. Проектування середовища об’єднання зображень у сервісі nail-принтера (н/к Т. Нерода). Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали наук.-пр. конференції. Черкаси, 2022. С. 91-93.
 10. Fedirko V. Design of automated control system the zonal ink supply based a single-board platform (sc. adv. Т. Neroda). XXII Scientific and Technical Conference Young Scientists, Graduate Students and Students "State, Achievements and Prospects Information Systems and Technologies": conference materials. Odesa, 2022. P. 12-14.
 11. Вдовиченко О. Web-дизайн сторінки індивідуалізації віртуального кабінету замовника поліграфічних послуг (н/к Т. Нерода). “Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій”: матеріали конференції. Одеса, 2022. С. 210-212.
 12. Федірко В. Побудова структурної схеми інтегрованої системи автоматизованого керування термопресом (н/к Т. Нерода). Матеріали XXІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2022. С. 86-88.
 13. Вдовиченко О. Інформаційна модель вебсервісу параметризації поліграфічних замовлень (н/к Т. Нерода). Матеріали XXІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2022. С. 59-61.
 14. Воєділо В. Розроблення принципу конструювання підмотного механізму (н/к Т. Нерода). Матеріали XXІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2022. С. 88-90.
 15. Бойчук В. Аналіз етапів життєвого циклу нейл-друку (н/к Т. Нерода). Матеріали XXІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2022. С. 63-66.
 16. Федірко В. Апаратна підтримка коригуючого комплексу автоматизованого керування термопресом (н/к Т. Нерода). Авіація, промисловість, суспільство: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2022. С. 416-418
 17. Вдовиченко О. Уточнення концептуальної моделі бази даних поліграфічного підприємства (н/к Т. Нерода). Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2022. С.388-389
 18. Воєділо В. Аналіз стадій плоттерної порізки для проектування виробничої лінії оперативної поліграфії (н/к Т. Нерода). Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2022. С.390-391
 19. Бойчук В. Структурна схема та принцип функціонування штамп-принтера (н/к Т. Нерода). Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2022. С. 386-387.
 20. Бойчук В. Дослідження спеціалізованого обладнання для nail-друку в індустрії краси (н/к Т. Нерода). Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки Херсон-Кропивницький, 2022. С. 58-59.
 21. Воєділо В.А. Обумовлення оптимальних виробничих потужностей для післядрукарської обробки поліграфічного замовлення (н/к Т. Нерода). Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки Херсон-Кропивницький, 2022. С. 36-38.
 22. Вдовиченко О. Вибір моделі організації корпоративної бази даних малої друкарської фірми (н/к Т. Нерода). Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки Херсон-Кропивницький, 2022. С. 112-113.
 23. Федірко В. Визначення тенденцій впровадження інновацій у видавничо-поліграфічному комплексі (н/к Т. Нерода). Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки Херсон-Кропивницький, 2022. С. 109-110.
 24. Гаращук І. Огляд програмних засобів для лінгвістичного супроводу студентської наукової роботи: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/xrDkB-eHYoI
 25. Ковальчук Я. Аналіз інформаційних систем організації волонтерської допомоги: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/2R9Nfklp6pM
 26. Олійник М. Катерина Ющенко — розробниця концепції Адресного Програмування: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/87Z8Ic59dLc
 27. Хома П. Ґрейс Гоппер — авторка теорії машинно-незалежних мов та автоматичного програмування: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/aX1XsaIhR8A
 28. Бойчук В. Дослідження середовища керування nail-принтером: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/wT7-MfOA9ZU
 29. Воєділо В. Вдосконалення механізму транспортуючого вузла при висіканні поліграфічного замовлення: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/UyorZ_zV6ms
 30. Весній Д. Мобільний додаток прослуховування книг англійською мовою: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/qI1VBMs3Bmw
 31. Voiedilo V. Designing the ACS of cutter winding section (sc. adv. Т. Neroda). Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs, Vol. IV, 2022. P. 17-19. DOI: 10.35598/mcfpga.2022.005
 32. Кавин Б. Я. Застосування інтерактивного програмного середовища для оцінки ризиків інформаційної безпеки (н/к Я. Кавин). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 3.
 33. Бойчук В. В. Елементи керування програмного сервісу nail-друку (н/к Т. Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 4.
 34. Воєділо В. А. Реалізація системи контролю рівності матеріалу на базі широкоформатного ріжучого плоттера SUMMACUT D120R (н/к Т. Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 5.
 35. Олійник М. Р. Мова адресного програмування як фундаментальне досягнення вітчизняної школи кібернетики (н/к Т. Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 6.
 36. Хома П. П. Передумови становлення теорії машинно-незалежних мов програмування (н/к Т. Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 7.
 37. Гаращук І. В. Критерії оцінювання комп’ютеризованих середовищ опрацювання іншомовних інформаційних ресурсів (н/к Т. Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 8.
 38. Ковальчук Я. С. Розширення вебзасобів координації волонтерської діяльності (н/к Т. Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 9.
 39. Кулинська Р. П. Дослідження рівня безпеки в глобальному інформаційному просторі (н/к О. Шевчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 10.
 40. Шевчук Л. О. Аналіз сфер застосування технології доповненої реальності (н/к О. Шевчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 11.
 41. Матяк Ю. М. Дослідження типів візуальних інформаційних структур (н/к О. Шевчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 12.
 42. Олексин Ю. O. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження обчислювальних процесів в комп’ютерних системах (н/к О. Шевчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 13.
 43. Хома П. П. Комп’ютерне керування периферійними пристроями (н/к А. Пушак). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 17.
 44. Глинська М. Л. Гіперкомплексні системи чисел (н/к О. Мельник). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 23.
 45. Баймак А. І., Глинська М. Л., Лапцун М. Ю. Тампонний друк (н/к М. Ясінський). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 26.
 46. Фіялка Д.Б., Остапук Х. І., Іванило М. О. Комп’ютерна інженерія у поліграфії (н/к М. Ясінський). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 28.
 47. Коваль Р. А. Система комунікації у галузі кіберспорту (н/к О. Яремчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2022. С. 130.

 

Участь у конкурсах студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 1 листопада – 15 грудня 2021 року):

 1. Федірко В.К., КТ-6м, Вдовиченко О.А., 3АКТ-7м.

За підсумками проведення конкурсу проект «Проектування системи автоматизованого керування параметрами термопресу», підготовлений в студентському науковому бюро каф. АКТ нагороджено дипломом другого ступеня.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Харків, 25 травня –10 червня 2022 року):

 1. Воєділо В .А., КТ-5м.

За підсумками проведення конкурсу проект «Проектування системи автоматичного регулювання секції рулонної підмотки широкоформатного ріжучого плоттера», підготовлений в студентському науковому бюро каф. АКТ нагороджено дипломом третього ступеня.

 

Інші види діяльності студентського наукового бюро

Проектування сервісної веб-платформи розподіленої обробки даних у видавничо-поліграфічній галузі

 1. Федірко В.К., КТ-6м;
 2. Вдовиченко О.А., 3КТ-7м.

 

Розширення, уточнення та спеціалізація матеріально-технічного забезпечення каф.АКТ, наукових макетів, навчальних стендів та дидактичних матеріалів:

 1. Бойчук В., КТ-5м;
 2. Воєділо В., КТ-5м;
 3. Весній Д., КТ-5м;
 4. Качур Р., КТ-5м;
 5. Давидкін М., КТ-5м;
 6. Олійник М., АКТ-3;
 7. Хома П., АКТ-3;
 8. Гаращук І., АКТ-2;
 9. Ковальчук Я., АКТ-2.

 

Керівник студентського
наукового бюро каф. АКТ                                                                                Т. Нерода
 
Вчений секретар                                                                                             В. Бойчук

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!