Патентно-ліцензійна робота

Перелік Патентів та Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, отриманих співробітниками кафедри АКТ

 

Пристрій для управління барабаном різу листорізальної ротаціонної машини: пат.  12224 Україна: МПК B23D 25/00 / Верхола М.І., Вязівський Б.А., Луцків М.М., Стрепко І.Т. –  № 4225388/SU; заявл. 08.04.1987; опублік. 25.12.1996, Бюл. № 4. – 4 с.

Пристрій для осьового розкочування фарби в друкарських машинах: пат.  54191 А Україна: МПК 7 В41 F31/00 / Верхола М. І., Никифорук Б. В., Гук І. Б.,  Бабінець В. М. –  № 2002064578; заявл. 04.06.2002; опублік. 17.02.2003, Бюл. № 2. – 3 с.

Цифровий трансверсальний фільтр: пат.  52137 А Україна: МПК H03H 15/00 / Стрепко І.Т., Тимченко О.В., Дурняк Б.В., Никифорук Б.В. –  № 2002021626; заявл. 27.02.2002; опублік. 16.12.2002, Бюл. № 2. – 5 с.

Пристрій для автоматичного регулювання процесу розкочування фарби в друкарських машинах: пат. 54192 А Україна: МПК 7 В41 F31/00 / Верхола М.І., Никифорук Б.В., Гук І.Б.,  Бабінець В.М.  –  № 2002064579; заявл. 04.06.2002; опублік.  17.02.2003, Бюл. № 2. – 3 с.

Цифровий фільтр: пат. 56080 A Україна: МПК H03M 3/02 / Тимченко О.В., Горбатий І.В., Дурняк Б.В., Никифорук Б.В., Стрепко І.Т. –  №2002108552; заявл. 28.10.2002; опублік.  15.04.2003, Бюл. № 4. – 6 с.

Цифровий фільтр: пат. 56081 A Україна: МПК H03M 3/02 / Тимченко О.В., Горбатий І.В., Дурняк Б.В., Никифорук Б.В., Стрепко І.Т. –  № 2002108553; заявл. 28.10.2002; опублік.  15.04.2003, Бюл. № 2. – 6 с.

Пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин: пат. 62391 А Україна: МПК 7 В41 F31/00 / Верхола М.І., Никифорук Б.В., Гук І.Б.,  Бабінець В.М.  –  № 2003032246; заявл. 14.03.2003; опублік.  15.12.2003, Бюл. № 12. – 2 с.

Пристрій для осьового розкочування фарби в друкарських машинах:  пат. 59865 А Україна: МПК 7 В41 F31/00 / Верхола М.І., Никифорук Б В., Гук І.Б.,  Бабінець В.М.  – № 20021210655; заявл. 06.03.2003; опублік. 15.09.2003, Бюл.  № 9. – 5 с.

Пристрій для автоматичного регулювання фази розтиральних циліндрів фарбових апаратів друкарських машин: пат. 70809 А Україна: МПК 7 В41  F31/00 / Верхола М.І., Никифорук Б.В., Гук І.Б.,  Бабінець В.М.  –  № 20031212893; заявл.  29.12.2003; опублік. 15.10.2004, Бюл. № 10. – 4 с.

Пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин:  пат. 57339  А  Україна:  МПК 7  В41  F31/00 / Верхола М.І., Никифорук Б.В., Бабінець В.М.  –  № 2002086995;  заявл. 27.08.2002;  опублік. 16.06.2003,  Бюл. № 6. – 4 с.

Пристрій для регулювання періоду та фази подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин: пат. 80401 А Україна: МПК В41 F31/00 / Верхола М.І., Никифорук Б.В., Гук І.Б.,  Бабінець В.М. –  № 20040503326;  заявл. 05.05.2004;  опублік.  25.09.2007, Бюл. № 15. – 6 с.  

Фарбовий валик з зональною системою регулювання притиском: пат. 53038 Україна: МПК B41F 31/00/ Рибак В.І. –  заявл. 01.03.2010;  опублік.  27.09.2010. – Бюл. № 18

Спосіб контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування фарбовідбитків на задану координату аркуша в друкарських машинах: пат. 73390 Україна: МПК B41F 33/00 / Казьмірович О.Р., Казьмірович Р.В. – заявл. 21.02.2012; опублік. 25.09.2012. – Бюл. № 18

Система електропостачання шестиелектродної дугової електропечі з пасивним керованим фільтром струмів вищих гармонік: пат. 109823 Україна: МПК H02J 3/18 / Косовська В.В., Дурняк Б.В., Гудим В.І. – заявл. 04.03.2016; опублік. 12.09.2016. – Бюл. № 17

Пристрій для перфорування листового матеріалу: пат. № 137094 Україна: МПК B26F 1/02 / Петрів Р.І., Шустикевич А.І., Стеців Я.Б. –  заявл. 03.05.2017; опубл. 10.10.2019,– Бюл. № 19.

Нечіткий ПІ-регулятор: пат. 133866 Україна: МПК G05B 11/06 / Луцків М.М., Дурняк Б.В. – заявл. 16.11.2018; опублік. 25.04.2019. – Бюл. № 8

Регулятор з нечітким формуванням ПД алгоритму управління: пат. 137319 Україна: МПК G05B 11/00 / Луцків М.М., Дурняк Б.В. – заявл. 25.04.2019; опублік. 10.10.2019. – Бюл. № 19

Нечіткий пі-регулятор з інтегруванням розмитого сигналу похибки: пат. 143358 Україна: МПК G05B 11/36 / Луцків М.М., Дурняк Б.В., Петріашвілі Г. – заявл. 04.02.2020; опублік. 27.07.2020. – Бюл. № 14

 

Свідоцтво  про  реєстрацію  авторського  права  на  твір  №59302  Україна.  Комп'ютерна програма «Програмне  забезпечення для моделювання  і  створення  інформаційних  технологій  аналізу  та  автоматизації  процесу  налагодження  фарбодрукарських  систем  поліграфічних  офсетних  машин» («ModelFA») /  В.М. Бабінець, М.І. Верхола, В.П. Білан, І.Б. Гук, У.П. Пановик – УАД МОН  УКРАЇНИ; дата реєстр. 15.04.2015.

Свідоцтво  про  реєстрацію  авторського  права  на  твір №58823 Україна.  Комп'ютерна програма для автоматичного визначення коефіцієнтів зонального  заповнення  друкарських  форм «InkUnit» («InkUnit») /  Р.М. Споляк, М.І. Верхола – УАД МОН УКРАЇНИ; дата реєстр. 26.02.2015.

Свідоцтво  про  реєстрацію  авторського  права  на  твір  №u201700247  Україна. Комп'ютерна програма «ModelInkSys» / М.І. Верхола, В.П. Білан –  УАД МОН УКРАЇНИ; дата реєстр. 10.01.2017.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №74205. Комп’ютерна програма «Моніторинг академічних досягнень» («e)I(YPH») / Т.Нерода – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; дата реєстр. 18.10.2017.

Рішення про реєстрацію договору № 42/1, який стосується права автора на твір №4027. Комп’ютерна програма «Web-термінал переглядача бібліотечних фондів» («KI6iC.terminal») / Т.Нерода, Р.Іваськів – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; дата реєстр. 27.09.2018.

Комп’ютерна програма «Візуальне моделювання товщини фарбових потоків флексографічної друкарської системи» (МОD Fds SR); Луцків М.М., Сідікі О.С. Реєстраційний номер 4147, Дата реєстрації 15.01.2019. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105143. Комп'ютерна програма «Фахово орієнтована вебвітрина академічних здобутків» («KI6iC.showcase») / Т.Нерода, Р.Іваськів – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; дата реєстр. 03.06.2021.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!