Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Освітньо-професійна програма «КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА» підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Цикл професійної підготовки:

  • Цифрова обробка сигналів і зображень
  • Моделювання складних систем
  • Системи автоматизованого керування робочими потоками
  • Інструментальні програмні засоби проектування комп’ютерних технологій
  • Автоматизовані системи керування виробництвом
  • Алгоритмічні основи цифрових автоматів
  • Оптимізація алгоритмів
  • Проектування інтегрованих систем управління
  • Цифрові системи обробки та кодування інформації
  • Нейронні мережі

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!