Студентська наукова робота

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2023/2023 н.р.

 

Участь у конференціях

 

I Міжнародна науково-практична конференція «Science in the Environment of Rapid Changes» (Брюсель, 6-8 вересня 2022)

 1. Кавин Б.Я., АУ-11м;
 2. Кавин С.Я., АУ-12м.

 

ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Modernization of today’s science: experience and trend» (Сингапур, 9 вересня 2022)

 1. Кавин Б.Я., АУ-11м;
 2. Кавин С.Я., АУ-12м.

 

XI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами» (Київ, 25 листопада 2022)

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бойчук В.В., КТ-2м.

 

II Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, студентів та аспірантів «Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації» (Одеса, 29-30 листопада 2022)

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бойчук В.В., КТ-2м.

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» (Хмельницький, 30 листопада 2022)

 1. Воєділо В.А., КТ-2м.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики» (Ломжа, 26 січня 2023):

 1. Воєділо В.А., КТ-2м.

 

Міжнародна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства
(Львів, 6-10 лютого 2023)

 1. Бойчук В.В., КТ-2м;
 2. Воєділо В.А., КТ-2м;
 3. Давидкін М. І., КТ-2м;
 4. Качур Р. Р., КТ-2м.


 Всеукраїнська науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті» (Черкаси, 13-19 березня 2023):

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бойчук В.В., КТ-2м;
 3. Гаращук І.В., АКТ-3;
 4. Ковальчук Я.С., АКТ-3.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання медичної, біологічної фізики та інформатики» (Вінниця, 7 квітня 2023):

 1. Бойчук В.В., КТ-2м;
 2. Ковальчук Я.С., АКТ-3.

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Interdisciplinary research: Scientific horizons and perspectives» (Вільнюс, 21 квітня 2023)

 1. Кавин Б.Я., АУ-11м;
 2. Кавин С.Я., АУ-12м.

 

ХХІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій  (Одеса, 21-22 квітня 2023)

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бойчук В.В., КТ-2м;
 3. Сторожук Д.І., АКТ-4.

 

II Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and practical aspects of modern scientific research» (Сеул, 28 квітня 2023)

 1. Кавин Б.Я., АУ-11м;
 2. Кавин С.Я., АУ-12м.

 

XVII Міжнародна науково-практична конференція «System analysis and intelligent systems for management» (Анкара, 2-5 травня 2023)

 1. Кавин Б.Я., АУ-11м;
 2. Кавин С.Я., АУ-12м.

 

XXXІ Міжнародна науково-практична конференція Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (Харків, 17-20 травня 2023):

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бороха М.О., АКТ-4;
 3. Сторожук Д.І., АКТ-4.

 

VII Міжнародна науково-технічна конференція Поліграфічні, мультимедійні та web-технології” (Харків, 16-20 травня 2023):

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бойчук В.В., КТ-2м;
 3. Бороха М.О., АКТ-4;
 4. Сторожук Д.І., АКТ-4;
 5. Гнідець В.І., АКТ-4.

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство»  (Кременчук, 18 травня 2023)

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Сторожук Д.І., АКТ-4.

 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» (Херсон-Кропивницький, 19 травня 2023):

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бойчук В.В., КТ-2м;
 3. Бороха М.О., АКТ-4.

 

Студентська наукова конференція УАД (Львів, 24-26 травня 2023):

 1. Акімов М. С., АУ-11м;
 2. Ілечко Ю. В., АУ-11м;
 3. Кавин Б. Я., АУ-11м;
 4. Кішка І. Л., АУ-11м;
 5. Пановик Р. Р., АУ-11м;
 6. Сербан В. І., АУ-11м;
 7. Кавин С. Я., АУ-12м;
 8. Кутас С. А., АУ-12м;
 9. Панік І. О., АУ-12м;
 10. Піцюра М. І., АУ-12м;
 11. Витак А. В., КТ-11м;
 12. Гарасим Н. Б., КТ-11м;
 13. Гевак О. І., КТ-11м;
 14. Курницький Р. Я., КТ-11м;
 15. Лисий Ю. М., КТ-11м;
 16. Матяк Ю. М., КТ-11м;
 17. Семчишин А. Р., КТ-11м;
 18. Швед Р. В., КТ-11м;
 19. Шевчук Л. О., КТ-11м;
 20. Думич А. М,. КТ-12м;
 21. Сеньків О. І., КТ-12м;
 22. Бороха М. О., АКТ-4;
 23. Гнідець В. І., АКТ-4;
 24. Сторожук Д. І., АКТ-4;
 25. Дмитрук С. Р. АКТ-3;
 26. Гаращук І. В., АКТ-3;
 27. Іванило М. О., АКТ-3;
 28. Ковальчук Я. С., АКТ-3;
 29. Олійник Г. Б., АКТ-3;
 30. Фіялка Д., АКТ-3;
 31. Глинська М.Л., АКТ-2;
 32. Дида А. М., АКТ-2;
 33. Майстришин В. І., АКТ-2;
 34. Лапцун М. Ю., АКТ-2;
 35. Гапук М. В. АКТ-1;
 36. Глоговський С. Ю., АКТ-1;
 37. Ільчук В. В., АКТ-1;
 38. Кук М. І., АКТ-1;
 39. Нікітченко Л. О., АКТ-1;
 40. Густі М. О., КІ-1;
 41. Керницький М. В., КІ-1;
 42. Помазан О. Ю., КІ-1.

 

V Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів “Квалілогія книги (Львів, 8 червня 2023):

 1. Бороха М.О., АКТ-4;
 2. Сторожук Д.І., АКТ-4;
 3. Гнідець В.І., АКТ-4.

 

V Міжнародній науково-практичній конференції «Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs»
(Харків, 23-24 червня 2023)

 1. Витак А.В., КТ-11м;
 2. Семчишин А.В., КТ-11м.

 

XXІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде (Київ, 30 червня 2023):

 1. Воєділо В.А., КТ-2м;
 2. Бойчук В.В., КТ-2м;
 3. Бороха М.О., АКТ-4;
 4. Сторожук Д.І., АКТ-4;
 5. Гаращук І.В., АКТ-3.

Студентські дослідження нагороджено відзнаками “За кращу доповідь” та “Кращу студентську наукову роботу”.

 

Наукові публікації

За звітний період студентами кафедри опубліковано 70 наукових праць у технічних поліграфічно орієнтованих джерелах:

 1. Boichuk V. Analysis of embedded software for professional nail decoration. Computer games and multimedia as an innovative approach to communication. Vol. 2, 2022. P. 79-81.
 2. Voedilo V. Spatial modeling and research of machine park components of operational printing. Computer games and multimedia as an innovative approach to communication. Vol. 2, 2022. P. 95-98.
 3. Кавин Б., Кавин С., Кавин Я., Кавин О. Застосування інтеракивного програмного середовища для оцінки ризиків інформаційної безпеки. Science in the Environment of Rapid Changes, 123, 2022. P. 312-319
 4. Кавин Б., Кавин С., Кавин Я., Кавин О. Економічна безпека в контексті глобалізації зовнішньоекономічної діяльності. Modernization of today’s science: experience and trends: 2, 2022. P. 30-33. DOI: 10.36074/scientia-09.09.2022
 5. Кавин Б.Я., Кавин О.М., Огірко O.І., Огірко І.В., Кавин С.Я., Кавин Я.М. Інформаційна безпека хмарних обчислень та сервісів організацій видавничо-поліграфічної сфери. Комп’ютерні технології друкарства, № 2 (48), 2022. С. 81-88. DOI: 10.32403/2411-9210-2022-2-48-204-221
 6. Бойчук В. Дослідження технології nail-друку першого покоління. Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами: праці IХ Міжнародної науково-технічної конференції. Київ: «НУХТ», 2022. С. 18.
 7. Воєділо В.А. Обґрунтування категорій виробничого обладнання оперативної поліграфії на базі струменевих широкоформатних плоттерів. Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами: праці IХ Міжнародної науково-технічної конференції. Київ: «НУХТ», 2022. С. 25.
 8. Воєділо В.А. Впровадження інформаційних технологій керування кольором у виробничі процеси оперативної поліграфії. Сучасні інформаційні системи та технології, № 5, 2022. С. 54-57
 9. Воєділо В.А. Розгортання стійкої інфраструктури цифрової поліграфії як чинник сталого розвитку малого бізнесу. Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної освіти, науки і практики, № 1 (1), 2023. С. 193-197. DOI: 10.58246/DVRE8697.
 10. Давидкін М., Верхола М. Розроблення та дослідження системи керування гібридним кроковим двигуном. Тези доповідей науково-технічної конференції УАД. Львів, 2023. С. 109
 11. Качур Р., Верхола М. Розроблення симулятора для побудови 3D-принтера. Тези доповідей науково-технічної конференції УАД. Львів, 2023. С. 110
 12. Воєділо В. Огляд стратегій оптимізації індустріальних ресурсів оперативної поліграфії. Тези доповідей науково-технічної конференції УАД. Львів, 2023. С. 119
 13. Бойчук В. Вибір системного середовища для віддаленої підтримки споживачів nail-послуг. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД. Львів, 2023. С. 109.
 14. Кавин Б., Кавин С., Кавин Я., Кавин О. Модель процесу аутентифікації з використанням системи графічних паролів на основі цифрових водяних знаків. Interdisciplinary research: Scientific horizons and perspectives V, 2023. P. 69-72. DOI: 10.36074/scientia-21.04.2023
 15. Гаращук І. Дослідження середовищ автоматизованого перекладу для опрацювання іншомовних джерел. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали XI науково-практичної конференції. Черкаси, 2023. С. 79-81.
 16. Бойчук В., Ковальчук Я. Мобільний застосунок волонтерського телемедичного нейл-супроводу. Актуальні завдання медичної, біологічної фізики та інформатики. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 2023. С. 107-109.
 17. Бойчук В. Побудова ієрархічної навігаційної мапи мобільного застосунку з nail-догляду. Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій: матеріали XXIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 2023. С. 204-207.
 18. Сторожук Д. Проєктування інформаційної системи управління сегрегаційним комплексом збору відходів оперативної поліграфії. Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій: матеріали XXIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 2023. С. 107-109.
 19. Воєділо В. Аналіз базового інструментарію бортового програмного забезпечення Flora LJ-320P. Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій: матеріали XXIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 2023. С. 211-213.
 20. Кавин Б., Кавин С., Кавин Я., Дяків Р., Кавин О. Методи захисту мережі від загроз інформаційної безпеки. System analysis and intelligent systems for management, Vol. 27, 2023. P. 450-452. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.17
 21. Кавин Б., Кавин С., Кавин Я., Кавин О. Основні підходи до аутентифікації користувачів інформаційно-комунікаційних мереж. Theoretical and practical aspects of modern scientific research. 2, 2023. P. 140-143. DOI 10.36074/logos-28.04.2023
 22. Сторожук Д. Розширення функціоналу підсистеми опрацювання відходів при виконанні поліграфічного замовлення. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’яMicroCAD-2023: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 2023. С. 492.
 23. Воєділо В. Особливості експлуатації сольвентних барвників. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’яMicroCAD-2023: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 2023. С. 525.
 24. Бороха М. Визначення ключових категорій фонового аудіосупроводу освітньої відеолекції. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’яMicroCAD-2023: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 2023. С. 1220.
 25. Воєділо В.А. Послідовність налаштування системи від’ємного тиску широкоформатної друкарської машини Flora LJ-320P. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології, №1(8). Харків, 2023. С. 16-17.
 26. Бойчук В. Проєктування кінцевого терміналу з інтегруванням побутової автоматики для клієнтів nail-індустрії. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології, №1(8). Харків, 2023. С. 132-134.
 27. Бороха М. О. Класифікація засобів обробки аудіоефектів для оформлення мультимедійного видання. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології, №1(8). Харків, 2023. С. 134-136.
 28. Сторожук Д.І. Структурна схема промислового сегрегатора сировинних залишків. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології, №1(8). Харків, 2023. С. 92-93.
 29. Гнідець В.І. Технологічні аспекти розгортання альтернативних просторів мобільної медіатеки. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології, №1(8). Харків, 2023. С. 234-235.
 30. Воєділо В. Застосування рідкокристалічного дисплею HD44780 як кінцевого термінала в САК фарбопередачі повноколірного відбитка. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2023. С. 464-467.
 31. Сторожук Д. Вибір обчислювальної платформи для вузла керування сегрегаційного контейнера. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2023. С. 498-500.
 32. Воєділо В. А. Дослідження програмних компонентів індустріальної лінійки PhotoPRINT для керування поліграфічним обладнанням. Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки. Херсон-Кропивницький, 2023. С. 48-49.
 33. Бороха М. О. Інформаційна схема вибору оптимальної моделі мікрофона для звукового дизайну. Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практичної конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки. Херсон-Кропивницький, 2023. С. 55-57.
 34. Бойчук В. В. Кейс-опис мобільної платформи надання nail-послуг. Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IV Всеукр. науково-практичної конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки. Херсон-Кропивницький, 2023. С. 96-97.
 35. Бороха М. Дослідження архітектур аудіоплагінів для обробки звукового контенту мультимедійного видання. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С.
 36. Витак А. В. Онлайн-застосунок дослідження однорідних систем числення. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 29.
 37. Витак А. В. Проєктування вебсервісу вивчення систем числення. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 28.
 38. Гаращук І. В. Застосування генеративних трансформерів для аналізу релевантних публікацій. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 23.
 39. Гевак О., Курницький Р., Думич А. Архітектури програмно-конфігурованих мереж. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 17.
 40. Гнідець В. І. Дослідження супутникових формувань для оптимізації комунікаційних послуг. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 20.
 41. Давидкін М.І. Розроблення системи керування електроприводом лазерного гравера. Тези доповідей студ. наук. конференції УАД. Львів, 2023. С. 7.
 42. Дмитрук С. Комп’ютерні ігри як розвиток уваги, креативності, вдосконалення лідерських якостей та дрібної моторики. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 22.
 43. Кавин Б. Захист права інтелектуальної власності в сфері охорони використання комп’ютерних програм і баз даних. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 10.
 44. Кавин С. Методи оцінки інтелектуальної власності та комп’ютерне авторське право. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 5.
 45. Качур Р. Р. Принципи фізично коректної візуалізації матеріалів тривимірних моделей. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 6.
 46. Кішка І. Л. Використання п’єзоелектричного датчика для вимірювання в’язкості фарби. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 9.
 47. Ковальчук Я. С. Просування волонтерських запитів засобами мережевих інструментів. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 24.
 48. Кутас С. А. Застосування технології LoRa для автоматизації керування інтелектуальними IoT пристроями. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 11.
 49. Лисий Ю.М. Програмне забезпечення для створення тематичних карт. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 14.
 50. Матяк Ю., Гарасим Н., Швед Р. Технології комунікаційно-інформаційних мереж. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 15.
 51. Панік І. О. Особливості застосування технології SMART GRID для автоматизації управління в системах електропостачання. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 12.
 52. Пановик Р. Р. Аналіз систем розпізнавання сканованих файлів для автоматизації електронного документообігу. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 8.
 53. Піцюра М. І. Сучасний стан та перспективи розвитку технологій передачі даних ІоТ в Україні. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 13.
 54. Семчишин А. Р. Побудова алгоритму конвертування чисел для розширення методичного програмного комплексу. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 26.
 55. Семчишин А. Р. Уточнення бізнес-об’єктів для автоматизації інформаційних потоків установи. Тези доповідей студ. наук. конф. УАД. Львів, 2023. С. 27.
 56. Сеньків О. І. Порівняння технологій PLC та Wi-Fi для розробки локальних інформаційних мереж. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 18.
 57. Сербан В. Типізація форматів централізованих інформаційних платформ для координування СНДР. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 25.
 58. Сторожук Д. Шляхи утилізації субстратних залишків оперативної поліграфії. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2023. С. 21.
 59. Бороха М. О. Огляд функціоналу онлайн-сховищ акустичних ефектів для проєктування мультимедійного видання. Квалілогія книги: праці V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львів, 2023. С. 26-29.
 60. Гнідець В. І. Засоби регулювання доступу до тематичних категорій у мультимедійному терміналі кінцевого користувача. Квалілогія книги: праці V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львів, 2023. С. 30-33.
 61. Сторожук Д. Призначення поліграфічного субстрату залежно від типу друкованої продукції. Квалілогія книги: праці V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Львів, 2023. С. 89-91.
 62. Vytak A., Semchyshyn Development of Environment for Generating Personalized Schedules. Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs, Vol. V, 2023. P. 27-29. DOI: 10.35598/mcfpga.2023.008
 63. Harashchuk I. Determination of the choosing factors to optimal software means for machine translation. Proceedings of 23rd International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students ‘Youth Printing’. Kyiv, 2023. 126-128.
 64. Бойчук В. Інтегрування драйвера нейл-принтера в операційне середовище мобільного застосунку. Матеріали XXІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2023. С. 48-50.
 65. Бороха М. Звуковий дизайн мультимедійного освітнього видання. Матеріали XXІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2023. С. 59-61.
 66. Воєділо В. Керування оптичним давачем у системі контролю фарбопередачі. Матеріали XXІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2023. С. 84-86.
 67. Сторожук Д. Розгортання бізнес-процесу збору і збуту поліграфічних відходів. Матеріали XXІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». Київ, 2023. С. 66-68
 68. Бойчук В. Принципи організації мобільної платформи сервісного супроводу замовника: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: be/a5RSZfundcI
 69. Воєділо В. Проектування АСК фарбопередачі повноколірного відбитка сольвентної друкарської машини Flora LJ-320P: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: be/SLSRJnaOHZI
 70. Тритецький О. POS-системи для індустрії та бізнесу. освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: be/Qiql6Ms5sxg

 

Участь у конкурсах студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 1 листопада – 12 грудня 2022 року):

 1. Бойчук В.В., КТ-2м;
 2. Воєділо В.А., КТ-2м.

За підсумками проведення конкурсу   роботи «Проєктування інтегрованої системи автоматизованого керування технологічними процесами nail-друку» та «Проєктування мікропроцесорного комплексу контролю фарбопередачі повноколірного відбитка сольвентної друкарської машини Flora LJ-320P», підготовлені в студентському науковому бюро каф. АКТ, нагороджено дипломами другого ступеня.

 

Інші види діяльності студентського наукового бюро

Спеціалізація ресурсів цифрових мобільних пристроїв при  розгортанні простору IIoT

 1. Бойчук В.В, КТ-2м;
 2. Витак А.В., КТ-11м;
 3. Семчишин А.В., КТ-11м;
 4. Сербан В.І, АУ-11м;

 

Розширення, уточнення та спеціалізація матеріально-технічного забезпечення каф.АКТ, наукових макетів, навчальних стендів та дидактичних матеріалів:

 1. Бойчук В., КТ-2м;
 2. Воєділо В., КТ-2м;
 3. Качур Р., КТ-2м;
 4. Давидкін М.І., КТ-2м;
 5. Витак А. В., КТ-11м;
 6. Матяк Ю. М., КТ-11м;
 7. Пановик Р. Р., АУ-11м;
 8. Семчишин А. Р., КТ-11м;
 9. Сербан В.І, АУ-11м;
 10. Кутас С. А., АУ-12м;
 11. Бороха М. О., АКТ-4;
 12. Гнідець В. І., АКТ-4;
 13. Сторожук Д. І., АКТ-4;
 14. Гаращук І., АКТ-3;
 15. Ковальчук Я., АКТ-3.

 

Керівник студентського
наукового бюро каф. АКТ                                                                                   Т. Нерода

Вчений секретар                                                                                                Д. Сторожук

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!