Студентська наукова робота

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2020/2021 н.р.

 

Участь у конференціях.

 

V Міжнародна науково-технічна конференція «ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ» (Київ, 3-6 листопада 2020)

 1. Сабуров О.В., КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я., КТ-6м.

 

VІI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами» (Київ, 26 листопада 2020)

 1. Сабуров О.В., КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я., КТ-6м.

 

Міжнародна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства
(Львів, 15-19 лютого 2021)

 1. Сабуров О.В., КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я., КТ-6м;
 3. Янківський Д.З., КТ-6м;
 4. Калитка В.М., КТ-6м;
 5. Гураль Ю., КТ-6м;
 6. Мельник К. І., КТ-6м;
 7. Пеленський М.І., АУ-6м;
 8. Ярош Ю.П., АУ-6м;
 9. Сеньків О.І., АКТ-3.

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ» (Львів, 25 лютого 2021)

 1. Сабуров О.В., КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я., КТ-6м;
 3. Бідак І.І., КТ-6м;
 4. Троян В.В., КТ-6м.


Всеукраїнська науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті» (Черкаси, 11-21 березня 2021):

 1. Сабуров О.В., КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я., КТ-6м;
 3. Воєділо В.А., КТ-4;
 4. Лопачак С., КТ-4.

 

XXІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде (Київ, 8 квітня 2021):

 1. Сабуров О.В, КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я, КТ-6м;
 3. Федірко В.К., КТ-5м;
 4. Вдовиченко О.А., ЗАКТ-6м;
 5. Воєділо В.А., КТ-4;
 6. Лопачак С.Ю., КТ-4.

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство»  (Кременчук, 12 травня 2021)

 1. Сабуров О.В., КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я., КТ-6м.

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція  молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» (Херсон, 14 травня 2021)

 1. Сабуров О.В., КТ-6м;
 2. Слющинський В.Я., КТ-6м
 3. Воєділо В.А., КТ-4;
 4. Лопачак С.Ю., КТ-4.

 

Студентська наукова конференція УАД (Львів, 25-27 травня 2021):

 1. Вдовиченко О.А., 3АКТ-6;
 2. Федірко В.К, КТ-51;
 3. Андрухів М., 3АКТ-5;
 4. Лутчин М., 3АКТ-5;
 5. Воєділо В.А, КТ-4;
 6. Бойчук В.В, КТ-4;
 7. Лопачак С., КТ-4;
 8. Шляхтич М., КТ-4;
 9. Юринець М., КТ-4;
 10. Бей В., АУ-4;
 11. Весній Д., АУ-4;
 12. Качур Р., АУ-4;
 13. Матяк Ю., АУ-4;
 14. Мусянович П., АУ-4;
 15. Ригаль І., АУ-4;
 16. Сеньків О.І., КТ-3;
 17. Гаращук І., АКТ-1;
 18. Ковальчук Я., АКТ-1;
 19. Олійник Г., АКТ-1.

 

Студентські дослідження нагороджено відзнаками “За кращу доповідь” та “Кращу студентську наукову роботу”.

 

Наукові публікації

За звітний період загалом опубліковано й подано до друку 48 наукових праць у технічних поліграфічно-орієнтованих джерелах:

 1. Сабуров О.В., Слющинський В.Я. Міжплатформове конвертування структури даних нотного запису для комп’ютерно-видавничих систем. V Міжнародна науково-технічна конференція «ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»: матеріали доповідей. (н/к Т.Нерода). Київ, С. 118-120.
 2. Слющинський В.Я., Сабуров О.В. Вимоги до розгортання настільного видавничого комплексу при підготовці поліграфічних замовлень музичної тематики. Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами». (н/к Т.Нерода). Київ, С. 186-187.
 3. Мельник К. І., Марчук (Свирид) О. Р., Стрепко І.Т, Коляно Я.Ю Дослідження процесу нестаціонарного конвективного нагрівання одношарових поліграфічних матеріалів. Комп’ютерні технології друкарства. №1 (43) С. 97-115.
 4. Сабуров О.В. Побудова системного інтерфейсу об’єктної взаємодії для імпортування нотних записів у середовище верстки. Квалілогія книги: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. (н/к Т. Нерода). Львів, С. 208-210.
 5. Слющинський В.Я. Визначення ієрархії сервісних бібліотек для реалізації палітр спеціалізованого редактора нотних записів. Квалілогія книги: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. (н/к Т. Нерода). Львів, С. 211-213.
 6. Бідак І.І. Проектування структури електронного освітнього ресурсу (ЕОР) Української академії друкарства. Квалілогія книги: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. (н/к П. Шепіта). Львів, С. 128-130.
 7. Троян В.В. Проектування бази даних для мобільного додатку «Академія в смартфоні». Квалілогія книги: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. (н/к П. Шепіта). Львів, С. 150-152.
 8. Слющинський В. Особливості організації користувацького інтерфейсу автоматизованого редактора нотних записів. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД. (н/к Т.Нерода). Львів, 2021. С. 87
 9. Сабуров О. Стандартизація збереження атрибутів музичної нотації. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД. (н/к Т.Нерода). Львів, 2021. С. 88
 10. Пановик У.П., Пеленський М.І. Двофакторний аналіз впливу техно­логічних параметрів на тривалість попереднього заповнення фарбодрукарської системи фарбою. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД: Львів, 2021. С. 91
 11. Верхола М.І., Гук І.Б., Калитка В.М. Моделювання та дослідження осьового переміщення розтирального циліндра на динаміку фарбо друкарської системи послідовної структури. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД: Львів, 2021. С. 92
 12. Федина Б.І., Стрепко І.Т., Ярош Ю. .Інформаційна та система компонента синтезу стратегій управління технологічним процесом Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД: Львів, 2021. С. 94
 13. Коляно Я. Ю., Мельник К. І. Вивчення поведінки певних двох- та тришарових поліграфічних матеріалів щодо теплової дії. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції УАД: Львів, 2021. С. 104
 14. Воєділо В. Створення системи для виявлення несправностей широко­форматного плоттера. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. (н/к Т.Нерода). Черкаси, 2021.  С. 21-22.
 15. Лопачак С. Автоматичний вал з зажимами для накрутки готового заламі­нованого матеріалу у рулон. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. (н/к Т.Нерода). Черкаси, 2021. С. 23-24.
 16. Сабуров О. Класифікація структур даних для організації та опрацювання фрагментів нотного запису. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали наук.-пр. конференції. Черкаси, 2021. (н/к Т.Нерода). С. 135-138.
 17. Слющинський В.Я. Програмування елементів користувацького інтерфейсу автоматизованого нотного редактора. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції. Черкаси, 2021. (н/к Т.Нерода). С. 140-143.
 18. Сабуров О. Адаптування структури метафайлу для збереження графічного образу музичної нотації. Матеріали XXІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». (н/к Т.Нерода). Київ, 2021. С. 41-43.
 19. Слющинський В. Проектування поліграфічно орієнтованих середовищ для налаштування параметрів фрагмента партитури. Матеріали XXІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». (н/к Т.Нерода). Київ, 2021. С. 36-38.
 20. Федірко В., Вдовиченко О. Дослідження засобів розширення функціоналу автоматизованих підсистем. Матеріали XXІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». (н/к Т.Нерода). Київ, 2021. С. 43-45.
 21. Воєділо В. Метод модернізації рулонного різального плоттера. Матеріали XXІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». (н/к Т.Нерода). Київ, 2021. С. 63-65.
 22. Лопачак С. Оптимізація технологічної стадії ламінування поліграфічного замовлення. Матеріали XXІ міжнародної науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». (н/к Т.Нерода). Київ, 2021. С. 63-65.
 23. Слющинський В., Сабуров О. Розроблення процедурного модуля для під­тримки типових параметрів при моделюванні фрагмента партитури. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (н/к Т.Нерода). Кременчук, 2021. С.386-388
 24. Слющинський В., Сабуров О. Композиційний дизайн редактора нотних записів для комп’ютерно-видавничих систем. Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки (н/к Т.Нерода). Херсон, 2021. С. 190-192.
 25. Лопачак С.Ю., Воєділо В.А. Модернізація виробничого етапу рулонної підмотки. Сучасна молодь в світі інформаційних технологій: матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки (н/к Т.Нерода). Херсон, 2021. С. 190-192.
 26. Лопачак С. Обумовлення критеріїв дослідження середовищ моделювання засобів поліграфічного виробництва. Тези доповідей студентської наукової конференції УАД (н/к Т.Нерода). Львів, 2021. С. 14
 27. Лопачак С. Розроблення пристрою автоматичного намотування ламінованих замовлень: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtube.com/watch?v=j8xS3h1z0Q8
 28. Воєділо В. Зникнення одного з чотирьох основних кольорів на стру­минних широкоформатних плотерах: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/U41ZftPcqUk
 29. Воєділо В. Аналіз чинників тимчасового зникнення основних кольорів на відбитку (н/к Т.Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 13
 30. Федірко В. Обґрунтування конфігурації плат розширення для мульти­функціональної системи цільового регулювання температури термотрансферу (н/к Т.Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 10
 31. Мусянович П. Еволюція розвитку систем безпровідного зв'язку (н/к В.Шевчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 19
 32. Матяк Ю. Імітаційне моделювання процесів підготовки книжкових видань. (н/к В.Шевчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 18
 33. Лутчин М.З. Застосування доповненої реальності в процесі проектування видань засобами КВС (н/к В.Шевчук). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 17
 34. Бойчук В. Засоби розширення базового функціоналу графічного редактора nail-пристроїв (н/к Т.Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 12
 35. Янківський Д. Модернізація системи керування кроковим двигуном в пристрою ЧПК для нарізання на смуги рулону ледерину (н/к Р.Казьмірович). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 20
 36. Снігур Р. Моделювання робочих процесів асинхронного двигуна в про­грамному середовищі Multisim (н/к У.Пановик). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 7
 37. Сеньків О. Віртуальний лабораторний практикум як інструмент досліджень електричних кіл (н/к У.Пановик). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 9
 38. Ригаль І. Дослідження основних можливостей програми Multisim щодо моделювання двигуна постійного струму (н/к У.Пановик). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 8
 39. Юринець М. Визначення супровідних системних ресурсів для підтримки мультимедійного посібника (н/к Т.Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 16
 40. Юринець М. Проектування інтерактивної структури мультимедійного посібника: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/BOT91XIMLWs
 41. Вдовиченко О. Визначення засобів оптимізації технологічних параметрів друку з термопереносом (н/к П.Шепіта). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 10
 42. Андрухів М. Проектування бізнес-процесу з виготовлення промислових меблів для поліграфічного підприємства (н/к Т.Нерода). Тези доповідей студентської наукової конференції УАД. Львів, 2021. С. 15
 43. Андрухів М. Функціональна модель оптимізації бізнес-процесу проектування меблевих рішень для виробничих потреб: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/K_8b3UwIO78
 44. Сабуров О. Послідовність опрацювання стандартизованої структури музичної нотації: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtube.com/watch?v=yvqIz1rrw_g
 45. Слющинський В. Визначення вмісту шаблонів користувацького інтерфейсу середовища верстки нотних текстів: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtu.be/tW0-borIs9A
 46. Вдовиченко О. Оптимізація технологічних стадій перенесення зображень: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtube.com/watch?v=O_Ri5avgvo0
 47. Федірко В. Компенсування тепловіддачі носія у друкарському процесі з темопереносом: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtube.com/watch?v=O_Ri5avgvo0
 48. Весній Д. Використання 3D друку для виготовлення деталей поліграфічних машин: освітньо орієнтована відеолекція [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtube.com/watch?v=mFHzDoaX1lY&t=79s

 

Участь у конкурсах студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 1 листопада - 15 грудня 2020 року):

 1. В. Слющинський, О. Сабуров, КТ-6м.

За підсумками проведення конкурсу проект «Проектування прикладного середовища спеціалізованого редактора нотних записів для систем настільного видавництва», підготовлений в студентському науковому бюро каф. АКТ нагороджено дипломом третього ступеня.

 

Інші види діяльності студентського наукового бюро

Проектування сервісної веб-платформи розподіленої обробки даних у видавничо-поліграфічній галузі

 1. Сабуров О., КТ-6м;
 2. Слющинський В., КТ-6м;
 3. Федірко В.К., КТ-5;
 4. Вдовиченко О.А., КТ-5;
 5. Бойчук В., КТ-4.
 6. Воєділо В., КТ-4.

 

Розширення, уточнення та спеціалізація матеріально-технічного забезпечення каф.АКТ, наукових макетів, навчальних стендів та дидактичних матеріалів:

 1. Сабуров О., КТ-6м;
 2. Слющинський В., КТ-6м;
 3. Федірко В., КТ-5м.
 4. Вдовиченко О., ЗКТ-6м
 5. Лопачак С., КТ-4;
 6. Воєділо В., КТ-4..

 

Керівник студентського
наукового бюро каф. АКТ                                                                                Т. Нерода
 
Вчений секретар                                                                                             В. Федірко

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!