Автоматизоване управління технологічними процесами

Освітньо-професійна програма «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ» підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Підготовка фахівців спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітньо-професійна програма «Автоматизоване управління технологічними процесами») здійснюється у відповідності до Ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ №148-Л від 12.07.2017 р.).

 

Цикл професійної підготовки:

  • Цифрова обробка сигналів і зображень
  • Моделювання складних систем
  • Системи автоматизованого керування робочими потоками
  • Інструментальні програмні засоби проектування комп’ютерних технологій
  • Автоматизовані системи керування виробництвом
  • Алгоритмічні основи цифрових автоматів
  • Цифрові системи обробки та кодування інформації
  • Проектування інформаційно-керуючих пристроїв САПР електронної апаратури
  • Механотроніка і робототехнічні системи
  • Автоматизований електропривод поліграфічних машин

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!