Професорсько-викладацький склад

Стрепко Ігор Теодорович

  • Degrees: кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача каф. АКТ з наукової роботи

Фахівець у сфері автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка»

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів і виробництв на тему «Автоматическая система с наблюдающими устройствами для управления намоткой ленточных материалов»

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:
  • Автоматизація технологічних процесів
  • Автоматизація процесів пакування
  • Автоматизація процесів поліграфічного виробництва
  • Основи автоматики та комп’ютерних технологій
  • Технологія і системи цифрового друку
 
Напрями наукових досліджень:
  • створення цифрових моделей і програмних засобів інформаційних технологій систем автоматичного управління виробничими поліграфічними потоками;
  • проектування апаратних та програмних засобів автоматизації процесів поліграфічного виробництва.
 
Основні наукові праці:
Last modified onНеділя, 09 лютого 2020 16:56

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!