Автоматизоване управління технологічними процесами

Алгоритмічні основи  цифрових автоматів

Метою викладання дисципліни є вивчення загальних принципів роз­роблення алгоритмів та програмних засобів реалізації арифметичних і логічних дій у цифрових автоматах

Завданням викладання дисципліни є побудова алгоритмів і проектування об’єктно-орієнтованих програмних засобів для симуляції типових процесів та дій, реалізовуваних цифровими автоматами.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Перелік індивідуальних завдань для навчального проекту

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Освітнє середовище дисципліни

 

Структурно-логічна схема міжпредметних зв’язків

 Лекційний курс читає к.т.н., доц. Т. Нерода

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!