Автоматизоване управління технологічними процесами

Мехатроніка і робототехнічні системи

Метою  викладання  дисципліни є ознайомлення з основними методами розрахунку, конструювання та управління сучасними промисловими роботами; набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок для проведення аналізу кінематики, динаміки, синтезу механізмів роботів з урахуванням оптимізації алгоритмів їх управління.

Завданням  викладання  дисципліни  є застосування на практиці основних принципів теорії побудови і функціонування промислових роботизованих систем, набутті практичних навичок у їх проектуванні, а також впровадженні методів технологічної підготовки поліграфічного виробництва до роботизації і гнучкої автоматизації.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до проведення практичних занять

 

 

Лекційний курс читає к.т.н., доц. Б. Федина

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!