Автоматизоване управління технологічними процесами

Проектування інформаційно-керуючих пристроїв

Метою  викладання  дисципліни є засвоєння знань про принципи проектування сучасних інформаційно-керуючих систем управління процесів поліграфічного виробництва на інтегральних мікросхемах та програмованих логічних контролерах, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення, набуття практичних навичок з їх програмування.

Завданням  викладання  дисципліни  є розроблення прикладних програм користувача для управління технологічними процесами, у тому числі, поліграфічним устаткуванням на різних мовах програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 61131.3.

 

С и л а б у с

 

 

 

Лекційний курс читає д.т.н., проф. Р. В. Казьмірович

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!