Автоматизоване управління технологічними процесами

Системи автоматизації проектувальних робіт електронної апаратури

Метою  викладання  дисципліни є оволодіння теоретичними основами і практичними навиками комп’ютерного проектування цифрових систем керування друкарських машин і устаткування.

Завданням  викладання  дисципліни  є моделювання  цифрової системи керування друкарської машини застосуванням сучасних систем комп'ютерного моделювання.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання практичних завдань

Методичні вказівки до циклу лабораторних занять

 

 

 

Лекційний курс читає д.т.н., проф. В. Овсяк

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!