Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Оптимізація алгоритмів

Метою  викладання  дисципліни є оволодіння методами подання і оптимізації та інструментальними засобами синтезу алгоритмів комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Завданням  викладання  дисципліни  є вивчення і практичне застосування інтуїтивних і алгебричних методів подання та інструментальних засобів синтезу алгоритмів комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до проведення практичних занять

 

 

Лекційний курс читає д.т.н., проф. В. Овсяк

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!