Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Проектування інтегрованих систем управління

Метою  викладання  дисципліни є оволодіння студентами і магістрантами сучасними методами та засобами проектування і програмної реалізації комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

Завданням  викладання  дисципліни  є оволодіння теоретичними основами проектування комп’ютерно-інтегрованих поліграфічних комплексів, освоєння методів написання,  відлагодження і дослідження програм консольних, графічних, баз даних та інтернетних поліграфічних інформаційних комп’ютерно-інтегрованих технологій і систем.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до проведення практичних занять

 

 

Лекційний курс читає д.т.н., проф. В. Овсяк

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!