Програма підготовки бакалаврів

Математичне моделювання

Метою  викладання дисципліни є вивчення оволодіння теоретичними знаннями необхідними для самостійної постановки задачі інженерної оптимізації з використанням математичного моделювання..

Завданням вивчення дисципліни, полягає в засвоєнні теоретичних засад необхідних для аналізу принципів роботи технічних засобів і методів визначення їхніх характеристик.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

Лекційний курс читає   д.т.н., проф.  П.С. Малачівський

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!