Програма підготовки бакалаврів

Метрологія, технологічні вимірювання і прилади

 Метою  викладання дисципліни є отримання студентами знань з організації метрологічного забезпечення та технологічних вимірювань, зокрема отримання навиків математичного опрацювання результатів вимірювань, засвоєння методів вимірювання технологічних параметрів і оцінки їх результатів, принципів побудови та застосування приладів з врахуванням сучасних вимог міжнародних документів та національної законодавчої і нормативної бази.

Завданням  викладання  дисципліни  є формування у студентів знань, вмінь та навичок з організації метрологічного забезпечення при технологічних вимірюваннях електричних та неелектричних величин та опрацювання результатів вимірювання для досягнення єдності і потрібної точності вимірювання при дослідженні та експлуатації технічних засобів.

 

 С и л а б у с

 Робоча навчальна програма  

 

Лекційний курс читає   к.т.н., доц.  У. П. Пановик

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!