Програма підготовки бакалаврів

Прикладна теорія цифрових автоматів

Метою  викладання дисципліни є вивчення прикладних задач аналізу й синтезу електронних схем як базових складових перетворювачів дискретної інформації, називаних цифровими автоматами.

Завданням  викладання дисципліни є дослідження загальних принципів подання та опрацювання цифрової інформації; осягнення базових понять про абстрактний цифровий автомат та алгоритм; засвоєння основ алгебри логіки, теорії множин і схемотехніки.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання практичних завдань

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Структурно-логічна схема міжпредметних зв’язків

Лекційний курс читає к.т.н., доц. Т. Нерода

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!