Аспірантура, докторантура

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії  зі спеціальності 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Основні дисципліни програми
Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!