Професорсько-викладацький склад

Петрів Роман Іванович

 • Degrees: к.т.н., доцент, декан факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії

Фахівець у сфері автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства.

Закінчив Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва»

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництва на тему «Розробка процесу і систем автоматизованого приведення технологічних операцій в ротаційних машинах із задрукованою стрічкою».

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:
 • Бази даних
 • Комп'ютерні мережі
 • Комп'ютерні мережі (спеціальності галузі 07 Управління та адміністрування)
 • Автоматизовані системи керування виробництвом
 • Об’єктно-орієнтоване програмування

 

 
Напрями наукових досліджень:
 • Інформаційні мережеві технології і системи у видавничо-поліграфічній галузі та в освітній діяльності
 
Основні наукові праці:
 • Прохоренко С.В., Кавин Я.М., Петрів Р.І. Система виявлення скритих дефектів в поверхневих шарах з використанням метода неруйнівного контролю. Комп’ютерні технології друкарства. Львів, 2017. № 38. С. 56-64.
 • Петрів Р., Томашевський О. Створення інтерактивних тестів для проведення кредитно-модульного контролю. Комп’ютерні технології друкарства. Львів, 2009. № 21. С. 88-94.
 • Петрів Р., Ванькевич Д., Засадна Х. Система резервного відновлення програмного забезпечення комп’ютерних лабораторій. Комп’ютерні технології друкарства. Львів, 2007. № 17. С. 41-45.
 • Засадна Х.О., Петрів Р.І. З досвіду викладання дисципліни «Основи криптології». Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Суми: УАБС НБУ, 2006. Т.18. С.204-210.
 • Петрів Р.І. Структура електронного бібліотечного каталогу // Квалілогія книги. Зб. наук. праць, - Випуск 7. Львів, 2004.
 • Петрів Р.І., Нестеренко А.І. Структура комп’ютерних мереж видавництв. Комп’ютерні технології друкарства. Львів, 2003. №10. С.57-64.
 • Петрів Р.І., Шульжик Ю.О. Етапи і засоби комп’ютерного моделювання технологічних об’єктів. // Наукові записки: Наук.-тех. збірник. – Львів: УАД, 2002. – Вип.5. – С.104-107.
 • Петрів Р.І. Система автоматичного керування суміщенням технологічних операцій на рулонних ротаційних палітуркоробних машинах. Поліграфія і видавнича справа: Наук.-тех. збірник. – Львів: УАД, 1995. – №30. – С.86-91.
 • Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0502 «Автоматика та управління» за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Галузевий стандарт вищої освіти України: Сукупність норм до обов’язкового змісту та рівня підготовки бакалавра. Львів: УАД, 2013. (у співавторстві)
 • Засоби діагностики якості вищої освіти магістра галузі знань 0502 «Автоматика та управління» спеціальності 8.05020202 «Автоматизоване управління технологічними процесами» / Галузевий стандарт вищої освіти України: Сукупність норм до обов’язкового змісту та рівня підготовки магістра. Львів: УАД, 2013. (у співавторстві)
 • Засоби діагностики якості вищої освіти магістра галузі знань 0502 «Автоматика та управління» спеціальності 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» / Галузевий стандарт вищої освіти України: Сукупність норм до обов’язкового змісту та рівня підготовки магістра. Львів: УАД, 2013. (у співавторстві)

 

Науково-педагогічний стаж – 32 р.

Last modified onСереда, 19 лютого 2020 17:09

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!