Програма підготовки магістрів

Освітньо-професійна програма «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ» підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Підготовка фахівців спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітньо-професійна програма «Автоматизоване управління технологічними процесами») здійснюється у відповідності до Ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ №148-Л від 12.07.2017 р.).

 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Нормативні навчальні дисципліни
  • Педагогіка вищої школи
  • Іноземна мова
 
Вибіркові дисципліни

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Нормативні навчальні дисципліни
 
Вибіркові дисципліни

 

Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.

Загальноакадемічний каталог вибіркових навчальних дисциплін освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!