Програма підготовки бакалаврів

Теорія інформації

Метою  викладання дисципліни є отримання студентами знань з теорії інформації для розуміння функціонування комп’ютерних систем, а також розвитку у студентів навичок самостійної роботи для освоєння методів формування і кодування повідомлень при їх передачі по трактах зі значним рівнем завад.

Завданням вивчення дисципліни є отримання студентами знань з теорії інформації для розуміння функціонування комп’ютерних систем, а також розвитку у студентів навичок самостійної роботи для освоєння методів формування і кодування повідомлень при їх передачі по трактах зі значним рівнем завад.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

Лекційний курс читає   к.т.н., ст,викл.  І.Б. Гук

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!