Програма підготовки доктора філософії

Системи нечіткого керування

Метою  викладання дисципліни є підготовка дослідника в області ефективного моделювання і керування об’єктами і технологіями з нечіткою структурою і параметрами.

Завданням вивчення дисципліни є вивчення та практичне засвоєння методів, моделей і систем нечіткого керування, а також способи їх програмної і апаратної реалізації.

 

С и л а б у с

Робоча навчальна програма

Нечіткі множини

Основи теорії нечітких множин

Цикл практичних робіт із дисципліни «Теорія нечітких множин»

Методи теорії нечітких множин

Лабораторні роботи

 

Лекційний курс читає   д.т.н., проф. М. М. Луцків

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!