Видавнича діяльність

 

 

 

 З 1996 року кафедра підготувала, організувала і успішно провела шість Міжнародних конференцій «Інформаційні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи: ДРУКОТЕХН».

 

 

Кафедра також здійснює випуск фахового збірника наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», який входить у перелік фахових видань України і до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Обкладинка МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ РЕЖИМУ РОБОТИ ФАРБОЖИВИЛЬНОГО ПРИСТРОЮ НА РОЗПОДІЛ ПОТОКІВ ФАРБИ У ФАРБОДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ

Викладачі кафедри активно працюють над розширенням та оновленням інформаційного забезпечення фундаментальних і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін з підготовки фахівців ВПГ.

 

 

Математичне моделювання нерівноважних процесів у складних системах // Білущак Ю., Гайвась Б., Гера Б., Грицина О., Данчак Н., Дмитрук В., Лопатьєв А., Малачівський П., Пізюр Я., П’янило Я., Чапля Є., Чернуха О. Під ред. Чаплі Є. – Львів: Растр-7, 2019. – 256 с.

Р.І. Петрів, А.В. Єфімов. Розрахунок і моделювання електротехнічних пристроїв засобами Delphi та MATLAB: навчальний посібник. / Львів: Вид. УАД, 2018. – 296 с.

 

Дурняк Б.В., Меденець Я.О., Стрепко І.Т., Тимченко О.В. Нечітке управління рулонними ротаційними машинами з кластеризацією технологічних параметрів – Львів: Укр. акад. друкарства, 2017. – 164 с.

 

 

 

 

 

Стрепко І.Т., Єфімов А.В.  Автоматизований розрахунок джерел живлення на Delphi – Львів: Укр. акад. друкарства, 2017. – 368 с.

 

 

 

 

 

 Б.В. Дурняк, М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко. Основи інформатики Робота з програмами Microsoft-Word, Excel, Access, PowerPoint: навчальний посібник. Львів, УАД, 2017. 316с.

Дурняк Б.В., Шевченко О.В., Лях І.М. Управління комунікаційними системами електронних засобів масової інформації: монографія. Львів, УАД, 2016. 156с.

Дурняк Б.В., Груник А.І., Сікора Л.С., Тимченко О.В. Лазерний контроль вібрації: монографія. Львів, УАД, 2016. 157 с.

 

 

 

 

 

  Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Розв’язування задач в середовищі Maple – Львів: Видавництво: “РАСТР – 7”. – 2016. – 282 с.

 

Результат пошуку зображень за запитом "Малачівський П. С."Дурняк Б.В., Пасєка М.С., Майба Т.М. Управління запитами в системах документообігу: монографія. Львів, УАД, 2016. 192 с.

 

 

 

 

 

Дурняк Б.В., Назаренко О.М., Сабат В. І. Оцінка якості поліграфічних видань: монографія. Львів, УАД, 2016. 152 с.

 

 

 

 

 

Дурняк Б.В., Сабат В. І., Шведова Л.Є. Управління повноваженнями в системах захисту інформації: монографія. Львів, УАД, 2016. 148 с.

 

 

 

 

 

Дурняк Б.В., Федчишин Р.А., Майба Т.М. Інформаційні технології активізації навчального процесу: монографія. Львів, УАД, 2016. 192 с.

 

 

 

 

 

Дурняк Б.В., Сорочинський О.М., Забрамний А.А. Керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин: монографія. Львів, УАД, 2016. 176 с.

Дурняк Б.В., Груник А.І., Сікора Л.С., Тимченко О.В. Лазерний контроль вібрацій агрегатів транспортної інфраструктури: монографія. Львів, УАД, 2016. 157 с.

Дурняк Б.В., Гавриш Б.М., Тимченко О.В., Ющик О.В. Відтворення зображень растровими скануючими пристроями: навчальний посібник. Львів, УАД, 2016. 180 с.

Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Програмування на Visual Basic – Львів: Видавництво: “РАСТР – 7”. – 2014. – 408 с.

Результат пошуку зображень за запитом "Малачівський П. С."

Дурняк Б.В., Коростіль О.Ю.-Ю. Проектування реклами в мережі Інтернет на основі її сематичного аналізу  – Львів: УАД, 2014. – 136 с.

 

 

 

 

 

Малачівський П. С., Скопецький В. В. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення – К. : Наук. думка, 2013. – 270 с.