Бази практик

Практика, як невід’ємна складова частина навчального процесу, адаптована до навчальних програм, зміст яких дозволяє орієнтувати студентів на ефективне поєднання теоретичних знань з виробничими дослідженнями.

Виконання звітів з виробничої професійно-кваліфікаційної практики
магістрами за освітньо-професійною програмою «Автоматизоване управління технологічними процесами»
зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Української академії друкарства

 

№ з/п

Прізвище та ініціали студента

 База практики

Курс, група

Науковий керівник

Оцінка керівника

1.        

Васько О.І.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

д.т.н., проф. Верхола М.І.

 

91 / 5 / A

2.        

Гаврилюк М.С.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Федина Б,І.

65 / 3 / D

3.        

Галяс О.В.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Петрів Р.І.

92 / 5 / A

4.        

Гуль Р.Р.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., ст. викл Гук І.Б.

88 / 4 / B

5.        

Квасниця В.О.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Пановик У.П.

74 / 4 / C

6.        

Куровець Р.Я.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Сорочинський О.М.

74 / 4 / C

7.        

Кусий Т.В.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

д.т.н., проф. Верхола М.І.

78 / 4 / C

8.        

Лихіцький В.І.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Нерода Т.В.

92 / 5 / A

9.        

Луців В.В.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Казьмірович О.Р.

76 / 4 / C

10.     

Майхер М.О.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Петрів Р.І.

91 / 5 / A

11.     

Матвійків В.С.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Нерода Т.В.

92 / 5 / A

12.     

Погоральський В.В.

ТзОВ «Дизайн студія “Папуга”»

АУ-6м

к.т.н., доц. Пановик У.П.

78 / 4 / C

13.     

Слюзар М.М.

ТзОВ «Респект»

АУ-6м

д.т.н., проф. Малачівський П,С.

95 / 5 / A

 

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!