Напрямки наукових досліджень

Наукова діяльність на кафедрі Автоматизації та комп'ютерних технологій зосереджена навколо предментої області наукових шкіл:

«Інтелектуальні технології та системи» (керівник: доктор технічних наук, професор М.М. Луцків)

«Моделювання систем управління технологічними процесами та інформаційних технологій захисту інформації» (керівник: доктор технічних наук, професор Б.В. Дурняк)

 

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: розробка засобів автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій друкарства; інформаційних технологій і моделювання технологічних процесів та від­творення зображень у фарбодрукарських системах; захист інформації, у тому числі поліграфічними технологіями; розробка технології опрацю­вання інформації для комп’ютерно-інтегрованих видавничих систем; розробка об’єктно-орієнтованих програмних пакетів для комп’ютерно-видавничих систем; синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів інформаційних технологій і систем; програмування і налагодження контролерних систем керування; науково-технічне забезпечення якості поліграфічної продукції за розмірними параметрами; розробка інформаційно-керуючих пристроїв для поліграфічного устатку­вання на основі промислових контролерів; теорія апроксимації функцій і її застосування в задачах проектування вимірювальних приладів і систем автоматичного керування; розробка методів растрового пере­творення цифрових зображень для поліграфії; розробка математичних моделей та програмних засобів для моделювання та діагностики електромеханічних систем; розроблення моделей, методів та інстру­ментальних засобів автоматизації для проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації.

 

Наукові дослідження здійснюються в таких напрямках:

 1. Математичне забезпечення й інформаційні технології поліграфії.
 2. Алгоритми інформаційних технологій і систем.
 3. Синтез, автоматизація і дослідження математичних моделей алгоритмів інформаційних технологій і систем.
 4. Інформаційні технології опрацювання даних для комп’ютерно-інтегрованих систем.
 5. Інформаційні технології багаторівневого керування точністю макророзмірів поліграфічної продукції у цифрових робочих потоках.
 6. Проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації.
 7. Розроблення алгоритмів функціонування, аналіз і синтез цифрових систем керування поліграфічними об’єктами.
 8. Розроблення нейромережевої інформаційної технології.
 9. Розроблення мікропроцесорних засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства.
 10. Захист інформації при проектуванні складних поліграфічних систем.
 11. Розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації для проектування сервіс-орієнтованих мережевих структур розподіленого опрацювання інформації

 =================================================================

Для друкарських процесів розробляються інформаційно-керуючі пристрої флексографічних друкарських та лакувальних машин на базі програмованих контролерів. Для післядрукарських процесів під­приємств регіонального кластера запропоновано: лічильно-імпульсну систему числового програмного керування одноножової паперо­різальної машини для нарізання білових напівфабрикатів; установку числового програмного керування ниткошвейного автомата; експери­ментально-виробничий зразок інформа­ційно-керуючого пристрою фальцювальної машини.

Відповідно до запропонованої концепції на основі програмо­ваних логічних контролерів (ПЛК) фірми Siemens розробляється комплекс інформаційно-керуючих пристроїв (ІКП) для поліграфічного устаткування, яке виготовляється Київським заводом поліграфічних машин (флексо­графічні друкарські машини, фальцювальні й ниткошвейні машини). У рамках кластерної ініціативи щодо науково-технічного забез­печення регіонального кластера видавничої діяльності та поліграфії для авто­матизації підготовчих процесів розробляються: само­настроювальний ІКП та цифровий вимірювач швидкості роботи аркушорізальної й картоно­різальної машин на основі використання ПЛК фірми Siemens; механізм програмованої подачі стрічки-закладки лічильно-групуючого пристрою аркушорізальної машини; пристрій числового програмного керування установки для нарізання на смуги рулону шкіргалантерейних матеріалів.

На сучасному етапі кафедра широко освоює і впроваджує у навчаль­ний процес та виробництво сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації на базі широкого використання ПЛК. Навчальні лабораторії кафедри обладнані технічними засобами провідних фірм: Siemens, Schneider Electric, Мікрол, що створює можливість для майбутніх фахівців теоретично вивчати сучасні технічні засоби, й набувати необхідних практичні навички. Основний акцент робиться на освоєнні студентами засобів автоматизації фірми Siemens, оскільки переважна більшість сучасного поліграфічного устаткування виготовляється в Німеччині, яке переважно й обладнано засобами автоматизації вищенаведеної фірми.

 

Вчені кафедри АКТ підтримують науково-технічні зв’язки з виробничими і науковими установами в Україні та за кордоном.

 • Варшава
 • Лодзь
 • Краків
 • Вроцлав
 • Ополе
 • Кросно
 • Лейпциг
 • Гейдельберг
 • Мюнхен
 • Київ
 • Харків
 • Одеса
 • Ходорів
 • Ромни
 • Вільнюс
 • Мінськ
 • Ашхабад

Підсумки наукової роботи за 2019 рік

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!