Студентська наукова робота

Важливу роль у формуванні фахової компетентності майбутніх інженерів відіграє систематична участь студентів в науково-дослідній роботі, організованій науковим бюро кафедри АКТ. Як складова професійної підготовки, НДС передбачає розвиток у студентів навичок методології і методики дослідження, опрацювання інформаційних джерел оволодівання новітніми технологіями та застосування творчого підходу до аналізу галузевих наукових задач, вимагаючи теоретичного й експериментального обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання.

Від початку перебування в академії друкарства під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у роботі спеціалізованих науково-технічних секцій наукового бюро, затверджених у Положенні "Про студентське наукове бюро кафедри Автоматизації та комп’ютерних технологій" відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту Української академії друкарства: 

секція електроніки та мікросхемотехніки, керівник Роман Владиславович Казьмірович

секція моделювання цифрових систем керування, керівник Микола Михайлович Луцків;

секція розроблення алгоритмів інформаційних технологій та систем, керівник Володимир Казимирович Овсяк;

секція моделювання технологічних процесів, керівник Михайло Іванович Верхола;

секція розроблення засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства, керівник Ігор Теодорович Стрепко;

секція електротехніки та електромеханіки, керівник Мирон Іванович Калитка;

секція проектування спеціалізованих програмних середовищ для поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури, керівник Тетяна Валентинівна Нерода;

секція проектування апаратно-програмних засобів вимірювання параметрів технологічних процесів, керівник Уляна Петрівна Пановик

Основні результати наукових досліджень учасників наукового бюро регулярно доповідаються та обговорюються на студентських науково-практичних конференціях УАД, присвячених Дню Науки. Також молоді вчені беруть активну участь у щорічних міжнародних науково-технічних конференціях молодих вчених, аспірантів та студентів «Друкарство молоде», «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами» (Київ) «Авіація, промисловість, суспільство» (Кременчук), «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» (Херсон) «Інформатика, математика, автоматика» (Суми), «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій» (Одеса), «Квалілогія книги» (Львів) тощо; галузевих міжнародних науково-практичних конференціях з проблем ВПГ (Київ), «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві» (Черкаси), «Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем», «Інформаційні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи» (Львів), науково-технічних міжнародних молодіжних конференціях «Системи, методи, техніка і технології опрацювання медіаконтенту» (Москва, до 2014 р.), студентських міжвузівських наукових конференціях «Молодь. Інформація. Суспільство» (Сімферополь, до 2014 р.) та інших. Представлені на конференціях проекти систематично нагороджуються вищими відзнаками, дипломами та сертифікатами.

Впродовж останнього десятиліття студенти кафедри АКТ неодноразово ставали переможцями й призерами різноманітних наукових заходів: всеукраїнських та міжнародних семінарів, олімпіад, конкурсів наукових робіт, результати яких відображені у численних публікаціях. Загалом за зазначений період учасниками студентського наукового бюро у виданнях поліграфічного та технічного спрямування опубліковано понад шістсот наукових праць.
Результати студентських досліджень впроваджено в навчальний процес, застосовано при оптимізації матеріально-технічного забезпечення кафедри АКТ, наукових макетів, діючих моделей, навчальних стендів, дидактичних матеріалів, сервісних веб-платформ та медійно-маркетингових ресурсів інформаційного порталу Української академії друкарства.
 

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2022/2023 н.р.

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 24-26 травня 2023 року)

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2021/2022 н.р.

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 24-26 травня 2022 року)

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2020/2021 н.р.

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 25-27 травня 2021 року)

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2019/2020 н.р.

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 27-29 травня 2020 року)

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2018/2019 н.р.

Студентська наукова конференція Української академії друкарства (Львів, 29-31 травня 2019 року)

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з електротехніки для студентів неелектротехнічних спеціальностей закладів вищої освіти (Харків, 23-25 квітня 2019 року)

XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів “Друкарство молоде” (Київ, 2-4 квітня 2019)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» (Черкаси, 11-17 березня 2019 року)

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, 2 листопада - 17 грудня 2018 року)

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2017/2018 н.р.

Підсумки наукової активності студентів каф. АКТ за 2016/2017 н.р.

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!