Програма підготовки доктора філософії

Методи і системи додрукарської обробки даних

Метою  викладання дисципліни є підготовка науковця в області ефективного моделювання систем додрукарської обробки даних на основі оптимальної сукупності наявних технічних та програмних засобів.

Завданням  викладання дисципліни є вивчення та практичне засвоєння методів, додрукарської обробки даних, а також формалізація алгоритмів для реалізації ефективного виробничого процесу.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

 

Лекційний курс читає    к.т.н., доц. Т. Нерода

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!