Програма підготовки доктора філософії

Проектування спеціалізованих програм  для комп’ютерних видавничих систем

Метою  викладання дисципліни є підготовка науковця в області розроблення інформаційних моделей відповідних засобів моделювання інформаційних об’єктів видання  для  комп’ютерних видавничих систем, реалізація яких забезпечить виготовлення якісної конкурентноздатної друкованої продукції вищих рівнів складності, що відповідатиме вітчизняним вимогам поліграфічного оформлення.

Завданням  викладання дисципліни є вивчення та практичне засвоєння методів, імітаційного моделювання, а також теорії проектування і прикладного програмування для аналізу програмних інтерфейсів середовищ верстки та при розробленні нових програмних засобів для моделювання інформаційних об’єктів видання.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

 

Структурно-логічна схема міжпредметних зв’язків

Лекційний курс читає    к.т.н., доц.  Т. Нерода

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!