Програма підготовки бакалаврів

Комп’ютерні видавничі системи

Метою  викладання  дисципліни є освоєння студентами комплексу теоретичних знань і практичних навичок у системі створення спеціалізованими технічними та програмними засобами електронних та друкованих видань із дотриманням усіх необхідних стандартів і норм; формування теоретичних знань та практичних навиків роботи з програмними пакетами для дизайну, верстки та додрукарської підготовки електронних та друкованих видань.

Завданням  викладання  дисципліни  є формування теоретичних знань та практичних навичок роботи з прикладним та сервісним програмним забезпеченням настільних видавничих комплексів для набуття компетенцій розроблення електронних та друкованих публікацій і дослідження технологічних процесів додрукарської підготовки видань з метою виявлення алгоритмічно реалізовуваних етапів, придатних до автоматизації.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання практичних завдань

Методичні вказівки до циклу лабораторних занять

 

 

 

Лекційний курс читає   старший викладач    О. Шевчук

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!