Програма підготовки бакалаврів

Електроніка і мікросхемотехніка

Метою  викладання  дисципліни є надання студентам базових знань у царині теорії і практики побудови і використання аналогових і дискретних електронних пристроїв і мікросхемотехніки, як основи для створення сучасних засобів управління в технічних системах.

Завданням  викладання  дисципліни  є здійснення аналізу процесів, характеристик і показників роботи електронних вузлів автоматичних пристроїв та проектування за заданими технічними характеристиками електронних пристроїв.

 

С и л а б у с

 

 

 

Лекційний курс читає д.т.н., проф. Р. В. Казьмірович

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!