Програма підготовки бакалаврів

Системи автоматизації проектувальних робіт

Метою  викладання  дисципліни є оволодіння методами і системами комп'ютерного проектування друкованих плат систем керування друкарських машин.

Завданням  викладання  дисципліни  є створення баз даних радіоелектронних компонентів, проектування баз даних принципових електричних схем і друкованих плат систем керування друкарських машин.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

 

 

Лекційний курс читає д.т.н., проф. В. Овсяк

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!