Програма підготовки бакалаврів

Комп’ютерні видавничі системи

Метою  викладання  дисципліни є освоєння студентами комплексу теоретичних знань і практичних навичок у системі створення спеціалізованими технічними та програмними засобами електронних та друкованих видань із дотриманням усіх необхідних стандартів і норм; формування теоретичних знань та практичних навиків роботи з програмними пакетами для дизайну, верстки та додрукарської підготовки електронних та друкованих видань.

Завданням  викладання  дисципліни  є формування теоретичних знань та практичних навичок роботи з прикладним та сервісним програмним забезпеченням настільних видавничих комплексів для набуття компетенцій розроблення електронних та друкованих публікацій і дослідження технологічних процесів додрукарської підготовки видань з метою виявлення алгоритмічно реалізовуваних етапів, придатних до автоматизації.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання практичних завдань

Методичні вказівки до циклу лабораторних занять

Освітнє середовище дисципліни

 

Структурно-логічна схема міжпредметних зв’язків

* Вибіркова дисципліна.  Враховується  при моделюванні  індивідуальної освітньої траєкторії.

 

Лекційний курс читає   старший викладач    О. Шевчук

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!