Програма підготовки бакалаврів

Теорія автоматичного керування

Метою  викладання  дисципліни є підготовка студента до самостійного розв’язання теоретичних і практичних задач при аналізі і синтезі системи автоматичного керування шляхом побудови моделей та моделювання.

Завданням  викладання  дисципліни  є вивчення та практичне засвоєння методів, моделей і систем автоматичного керування , а також способи їх програмної і апаратної реалізації.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до циклу лабораторних занять

 

 

 

Лекційний курс читає    д.т.н., проф. М. Луцків

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!