Програма підготовки бакалаврів

Цифрові системи керування

Метою  викладання  дисципліни є підготовка студентів в області дискретного моделювання і керування технологічними процесами і об’єктами.

Завданням  викладання  дисципліни  є вивчення та практичне застосування методів, моделей і систем керування , а також способів їх програмної і апаратної реалізації.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до циклу лабораторних занять

 

 

 

Лекційний курс читає    д.т.н., проф. М. Луцків

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!