Програма підготовки бакалаврів

Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів

Метою  викладання  дисципліни є теоретична та практична підготовка бакалавра до самостійного розв’язування прикладних задач при аналізі та синтезі об’єктів і систем автоматичного керування шляхом побудови та оцінювання їх моделей.

Завданням  викладання  дисципліни  є формування теоретичних знань та практичних навичок для аналізу та синтезу технологічних об'єктів, процесів і систем автоматичного керування, в тому числі в поліграфічній промисловості, шляхом їх моделювання і дослідження із застосуванням відповідного математичного апарату та сучасних комп'ютерних засобів.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до проведення практичних занять

 

 

Лекційний курс читає к.т.н., доц. Б. Федина

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!