Програма підготовки бакалаврів

Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт

Метою  викладання дисципліни є вивчення  основ  побудови комп’ютерної техніки,  особливостей програмного забезпечення та специфіки організації обчислювальних  робіт.

Завданням  викладання  дисципліни  є вивчення основ побудови та функціонування ПК; дослідження характеристик операційних систем та поліграфічно-орієнтованого програмного забезпечення; набуття навичок роботи з пристроями введення/виведення інформації та налаштування їх апаратного, програмного й конструктивного інтерфейсу.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до циклу лабораторних занять (електронний ресурс, адаптований під МОС Android)

 

 

Структурно-логічна схема міжпредметних зв’язків

Лекційний курс читає к.т.н., доц. Т. Нерода

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!