Програма підготовки бакалаврів

Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт

Метою  викладання дисципліни є вивчення  основ  побудови комп’ютерної техніки,  особливостей програмного забезпечення та специфіки організації обчислювальних  робіт.

Завданням  викладання  дисципліни  є вивчення основ побудови та функціонування ПК; дослідження характеристик операційних систем та поліграфічно-орієнтованого програмного забезпечення; набуття навичок роботи з пристроями введення/виведення інформації та налаштування їх апаратного, програмного й конструктивного інтерфейсу.

 

С и л а б у с

Робоча програма навчальної дисципліни

Перелік завдань для поточного контролю

Навчальний посібник

Методичні вказівки до циклу лабораторних занять (електронний ресурс, адаптований під МОС Android)

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання (кросплатформовий електронний ресурс)

Освітнє середовище дисципліни

 

 

Структурно-логічна схема міжпредметних зв’язків

Лекційний курс читає к.т.н., доц. Т. Нерода

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!