Професорсько-викладацький склад

Федина Богдана Іванівна

Фахівець у сфері автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства.

Закінчила Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва»

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології на тему «Інформаційна технологія узгодження термодинамічної взаємодії процесів сушіння книжкових блоків»

 
Напрями наукових досліджень:
 • розроблення інформаційної технології побудови інтегрованої ієрархічної автоматизованої системи підтримки прийняття рішень в енергоактивних системах на підставі використання лазерних інформаційно-вимірювальних систем;
 • проектування апаратних та програмних засобів автоматизації процесів поліграфічного виробництва.

 

Основні наукові праці:

 1. Sikora L., Lysa N., Martsyshyn R., Miyushkovych Y., Fedyna B., Durnjak B. Technologies of development laser based system for measuring the concentration of contaminants for ecological monitoring. Proceedings of the ХІІІ th international scientific and technical conference on computer science and information technologies. CSIT (Lviv, 11-14 september, 2018), Lviv, 2018. Р. 93-96.
 2. Durnjak, I. Strepko, B, Fedyna. Information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printed products. – Actapoligraphica, №5. – Warszawa, 2015. - P. 9-13.
 3. Стрепко І. Т., Федина Б. І., Стахів Р.І. Розроблення моделі ієрархічної системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки. Комп’ютерні технології друкарства. 2015. № (2)34. С. 40–48.
 4. Сікора Л. С., Лиса Н. К., Стрепко І. Т., Федина Б. І. Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою. Комп’ютерні технології друкарства. 2017. №1. (37). С. 15-24.
 5. Лиса Н. К., Сікора Л. С., Стрепко І. Т., Федина Б. І. Моделі резонансної взаємодії при лазерному контролі динаміки випаровування хімічних компонент клею в процесі сушіння поліграфічної продукції. Комп’ютерні технології друкарства. 2017. № 2 (38). С. 141–156.
 6. Лиса Н. К., Сікора Л. С., Федина Б.І., Ткачук Р.Л., Інформаційні технології ідентифікації та діагностики рівня концентрації шкідливих викидів техногенних систем в природнє середовище з використанням лазерних 3D-концентратомірів , Науковий вісник НЛТУ України: Том 28 № 7 (2018): Науковий вісник НЛТУ України. https://doi.org/10.15421/40280822
 7. Ткачук Р.Л., L. Сікора Л. С., Лиса Н. К., Федина Б.І., Логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності під час прийняття оперативних рішень у кризових умовах функціонування техногенних систем (Ч. І) , Науковий вісник НЛТУ України: Том 28 № 8 (2018): Науковий вісник НЛТУ України. https://doi.org/10.15421/40280822
 8. Ткачук Р.Л., L. Сікора Л. С., Лиса Н. К., Федина Б.І., Логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень у кризових умовах функціонування техногенних систем (Ч. 2). Науковий вісник НЛТУ України, 28(10), 108-119. https://doi.org/10.15421/40281022
 9. Сікора Л.С., Лиса Н.К., Федина Б.І., Стрепко І. Т., Ткачук Р.Л. Модель спостережуваності оперативного об’єкта управління. Комп’ютерні технології друкарства. 2018. № 1 (39). С. 8–17.
 10. Сікора Л.С., Лиса Н.К., Ткачук Р.Л., Федина Б.І., Кунченко-Харченко В. І. Інтеграція ігрових, системних та інформаційно-ресурсних концепцій оцінки енергоактивної взаємодії техногенних і екологічних систем (Ч. 1). Науковий вісник НЛТУ. 2018, т. 28 № 11 С. 112-124.
 11. Сікора Л. С., Лиса Н. К., Стрепко І. Т., Федина Б. І. Інформаційні технології оптимального функціонування інформаційно-вимірювальних систем. Праці VII-ї міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології друкарства. Друкотехн-2018»: тези доп. і вибрані статті (м. Львів, 15-16 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 23-25.
 12. Сікора Л. С., Лиса Н. К., Стрепко І. Т., Федина Б. І., Ткачук Р.Л. Вплив факторів на управління об’єктом з агрегованою структурою. Праці VII-ї міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології друкарства. Друкотехн-2018»: тези доп. і вибрані статті (м. Львів, 15-16 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 26-28.
Last modified onСереда, 04 березня 2020 12:09

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!